Söker ditt företag kapital?

Söker ditt företag kapital?

Investerare Sydost arrangerar träffar där företag presenterar sig för investerare. Fram till den 11 april tar vi emot intresseanmälan från, i första hand, företag i Sydostregionen som vill växa, expandera och har behov av kapital.  

Anmälan
Din intresseanmälan gör du genom att fylla i ett anmälningsformulär – Klicka här >>
Investeringsträffen för utvalda företag är den 16 maj. Sista dag för intresseanmälan är 11 april!
 
För vem? 
– För företag som växer och behöver kapital för att nå ut på större marknader eller utöka organisationen, mm. I första hand bolag i sydostregionen.
– Mindre bolag med stor potential att växa där privatinvesterares medel kan vara avgörande för att verksamhetens produkter och tjänster ska nå ut nationellt och gärna internationellt.
– Det ska finnas klara strategier och planer för hur företaget ska utvecklas och ett kapitalbehov mellan 1-5 mkr, har ibland varit upp till 10-15 mkr.

I dessa fall kan investeringsträffen vara något för ditt företag!
Investeraren erhåller ägande i bolaget som motprestation för att satsa kapital i bolaget.
 
Hur går det till? 
Arbetsgången inför en investerarträff kan du läsa om här.

Om Investerare Sydost
I Sydostregionen finns nätverket Investerare Sydost. Omkring 200 personer som är intresserade av att gå in som investerare och delägare i tillväxtbolag är registrerade. Nätverket arrangerar möten mellan investerare och tillväxtföretag i sydost som söker kapital och kompetenspartners. 
 
Info / kontakt
Mats Olsson,
mats.olsson@investeraresydost.se
070-521 16 94
www.investeraresydost.se