Söker ditt företag kapital?

Söker ditt företag kapital?

Nytt år, tiden går och snart är det dags för dig som har en idé du vill pitcha att anmäla dig till vårens investerarträff.

I sydostregionen finns ett nätverk av investerare, Investerare Sydost, som består av omkring 200 personer med intresse av att gå in som investerare och delägare i tillväxtbolag.

Investerare Sydost arrangerar regelbundna möten mellan investerare och tillväxtföretag och nästa träff sker den 8 mars.

Observera att du måste anmäla sig senast den 19 januari.

Länk till anmälan hittar du här!