Tillväxtvintern 2023 – här är hela programmet

Tillväxtvintern 2023 – här är hela programmet

Nytt år, nya möjligheter. Är du nyfiken på att veta vad alla våra innovativa företag i Företagsfabrikens tillväxtprogram gör under 2023? Den välbehövliga julvilan efter en hektisk höst är snart över och därefter trycker vi på gasen igen.

Så här ser vårt utbildningsprogram ut för företagen i tillväxtprogrammet och företagen i förinkubatorn FramInk ut under 2023 års första kvartal:

16 januari

Introduktion för nya bolag. Våra nya företag får praktisk information, nycklar, information om inloggning och mycket annat.

19 januari

Value Proposition Design. Workshop med syfte att skapa en tydligare bild av potentiell marknad och hur man lär känna kunden och hur erbjudanden kan matcha kundens behov.

20 januari

Lean Startup, del 1. Här lär vi ut hur företagarna ska hantera en serie verktyg som utmanar den klassiska synen på hur ett företag byggs upp.

25 januari

Företagsfabrikens partnerdag. En dag där företagarna i våra program får träffa våra samarbetspartners och ta del av deras erbjudanden.

26 januari

Business Model Canvas. Introduktion till de verktyg som används för att beskriva analysera och designa affärsmodeller utifrån nio byggstenar. Verktygens samlingsnamn är Business Model Canvas.

27 januari

Företagsfrukost. Alla inkubations- och förinkubationsföretag träffas för att stämma av läget med varandra och ta del av information från Företagsfabriken. Ett perfekt tillfälle att skapa gemenskap och utbyta idéer. Andra frukostträffar är planerade till den 3 mars, 31 mars, 28 april samt 26 maj.

2 februari

Investerarutbildning. Här har vi fokus på investeringar, hur ett företag förbereds inför en investering och hur investerare tänker.

7 februari

Räkna på din affär. Vi resonerar kring vad som krävs för att få ihop en affär, hur många timmar som bör läggas ner och hur mycket som behöver säljas för att affären ska gå runt. Här blandas teori och praktik.

9 februari

Likviditetsbudget. En dag då affärsplaner och projektplaner sätts i fokus.

13 februari

Sökordsopmimering (SEO). Hur fungerar en sökmotor och hur kan man arbeta med sökordoptimering och skapar ett innehåll som har större chans att hamna högt upp vid sökningar?

15 februari

Bolagsstyrning. Här får företagen en inblick i hur styrelsearbetet fungerar. Begrepp som ägardirektiv och VD-instruktion förklaras.

28 februari

Lean Startup fördjupning. Lean Startup-verktyget tas vidare till nästa nivå i en fördjupning i hur företagets idé kan testas till en minimal kostnad.

Slutet av februari/början av mars (v 9-10)

Visionsövning. Här får varje företag boka enskilda tider. Syftet är att säkerställa en enhetlig bild av företagandet för att på ett enklare sätt lösa upp knutar innan företaget får ett rejält uppsving.

7 mars och 15 mars

Rätt fokus. Denna tvådagarsutbildning hålls av samarbetspartnern Styrelseakademien. Deltagarna lär sig grunderna och verktygen för att rusta styrelseledamöter i syfte att skapa trygghet i en roll som innebär både kontroll och framåtblickande strategi. Fokusområdena är styrning, bemanning, inriktning och arbetssätt.

19 mars

Investerarträff. I regi av Investerare i Sydost får våra företagare pitcha sin idé inför investerare i nätverket. Föranmälan krävs och sista anmälningsdag är 19 januari.