Business Model Canvas – så fungerar det

Business Model Canvas – så fungerar det

Utgångspunkten för en bra diskussion, möte eller workshop om affärsmodell för innovation bör vara en gemensam förståelse av vad en affärsmodell egentligen är. Vi behöver ett koncept som alla förstår, som underlättar beskrivning och diskussion. Utmaningen är att göra det enkelt, relevant och intuitivt förståeligt, utan att förenkla komplexiteten i hur företag fungerar. 

Här presenterar vi ett koncept som gör att du kan beskriva och tänka igenom affärsmodellen av din organisation, dina konkurrenter eller något annat företag. Detta koncept har tillämpats och testats runt om i världen och används redan i flertalet små och stora organisationer såsom IBM, Ericsson, Deloitte, den offentliga sektorn och många fler.

Business Model Canvas kan utgöra grunden för ett gemensamt språk som kan du enkelt använder för att beskriva och utveckla företagsmodeller för att skapa nya strategiska alternativ. Utan ett sådant gemensamt språk är det svårt att systematiskt utmana antaganden om en affärsmodell och förnya framgångsrikt.

I konceptet med Business Model Canvas utgår vi ifrån att en affärsmodell bäst kan  beskrivas genom nio grundläggande byggstenar som visar logiken i hur ett företag avser att göra pengar. Vi har sammanställt Business Model Canvas med svenska begrepp för att göra modellen lätta att tillgå och applicera.  De nio byggstenarna täcker de fyra huvudområden av en verksamhet: kunder, erbjudande, infrastruktur och ekonomisk bärkraft. Affärsmodellen är som en plan för en strategi som skall genomföras genom organisatoriska strukturer, processer och system.

De 9 byggstenarna i BMC besvarar ett antal frågor kring affärsmodellen:

1. Kundsegment

För vilka skapar vi värde? Vilka är våra viktigaste kunder?

2. Värdeerbjudande

Vilket värde levererar vi till våra kunder? Vilka kundbehov uppfyller vi?

3. Kanaler

Genom vilka kanaler vill våra kundsegment nås? Hur är våra kanaler integrerade?

4. Kundrelationer

Vilka typer av relationer förväntar varje kundsegment att vi ska skapa med dem? Vilka har vi skapat?

5. Intäktsströmmar

För vilket värde är våra kunder villiga att betala? För vad betalar de idag?

6. Nyckelresurser

Vilka nyckelresurser krävs för att leverera våra värdeerbjudanden?  Våra kanaler, kundrelationer, intäktsströmmar?

7. Nyckelaktiviteter

Vilka nyckelaktiviteter krävs för att leverera våra värdeerbjudanden? Våra kanaler, kundrelationer, intäktsströmmar?

8. Partners

Vilka är våra viktigaste partners? Vilka nyckelresurser förvärvar vi från partners? Vilka nyckelaktiviteter genomförs av partners?

9. Kostnadsstruktur

Vilka kostnader är de viktigaste kostnaderna som vår affärsmodell kräver? Vilka nyckelresurser respektive nyckelaktiviteter är dyrast?

Tips på hur man jobbar med Business Model Canvas

Lena Gustafsson, Affärsutvecklare som jobbar med entreprenörerna i Företagsfabriken och har jobbat med Business Model Canvas i flera år delar med sig av sina tips kring hur man ska jobba med Business Model Canvas:

”Har du några tips kring hur man ska tänka när man jobbar med Business Model Canvas för första gången?”
Ett tips när man bygger modellen för ett företag är att bygga modellen för ett företag som är en storlek större än vad man faktiskt är idag. Genom att i tidigt skede identifiera var din affärsmodells flaskhalsar är och hitta lösningar för dem så du är beredd när du växer.
 
Hur kan man använda outputen från när man skapat sin affärsmodell genom business model canvas?
För att undvika att det blir en skrivbordsprodukt är ett tips att hänga upp den där du är – så den är tillgänglig hela tiden. Det är också viktigt att gå tillbaka till den – och utmana den – ”Stämmer det här fortfarande?”, om så inte är fallet – kan man behöva att uppdatera den. 
Arbetet du gjort med din affärsmodell kan också hjälpa dig – om du använder den när du har problem i verksamheten. Det är lätt att glömma lösningar man har kommit fram till när man är stressad, och då är det bra att kunna gå tillbaka till arbetet man har gjort med Business Model Canvas.