Elina Landqvist leder FramInk – framtidens inkubator i Kronoberg

Elina Landqvist leder FramInk – framtidens inkubator i Kronoberg

Projektet FramInk handlar om att skapa framtidens inkubator som ska stötta nystartade företag med att lösa morgondagens samhällsutmaningar genom innovativa lösningar. FramInk går nu in på sitt tredje år, med Företagsfabrikens Elina Landqvist som ny projektledare.

Företagsfabriken vill att morgondagens skalbara, snabbväxande företag ska vara lokala och regionala men även nå ut globalt. Att göra det som företagare är svårt utan tillgång till ett snabbspår där det finns kunskap, verktyg och lösningar. En av Företagsfabrikens viktigaste uppgifter är därför att främja och stödja företagen att bibehålla ett högt tempo för att ta hem marknadsandelar samt öka tillgången till kapital. 

I projektet FramInk har Företagsfabriken utvecklat sin metodik för att stötta morgondagens tillväxtföretag. För att göra företagen redo att antas till Företagsfabriken har ett förberedande program, en så kallad förinkubation, startats.

Just nu ingår åtta utvalda företag i förinkubatorn FramInk:

Händig Software Group AB

Betalllösningar AB

Rebat Africa

Communified app AB

Swedcon18 AB

Glass4Future Sweden AB

QSimbo AB

Linda Askenäs

Vi kan nu, när FramInk går på sitt tredje år, glädjande konstatera att utfallet är gott och många av målsättningarna har infriats. 

Vi har i dag betydligt fler kvinnliga och utlandsfödda företagare än vid projektets start. Vi har för övrigt aldrig tidigare har vi haft fler företag i vårt Tillväxtprogram som nu. 

Det är med alltjämt färskt minne vi ser tillbaka på det mycket trevliga vintereventet 10XPengarna den 9 december, där föreläsare från det lokala näringslivet gav oss inspiration och där Marcus Oscarsson bjöd på humoristisk ”infotainment” som avslutning på dagen.

Blickar vi tillbaka på året som gått kan vi även nämna…

…att vi deltog under invigningen av det nya och fina Vetenskapshuset i Markaryd.

…att vi suttit i juryn för programmeringseventet Hackaton.

…att vi deltagit på Lessebos näringslivsgala.

…att vi varit med under Alvestas framtidsdag.

…att vi haft möten med Kronobergs kommuner.

Nu har restriktionerna äntligen lyfts och vi ser fram emot att träffa kommuner och företagare mer IRL än digitalt. Vi planerar förresten som bäst för en våruppföljare till 10XPengarna som kommer att ske under maj. 

Företagsfabrikens Elina Landqvist är ny projektledare för FramInk.

– Jag har arbetat på Företagsfabriken sedan 2019 som projektledare för ett annat projekt som syftar till att hitta innovativa lösningar på stora samhällsutmaningar. Jag har kunnat följa FramInk och fått den insyn jag anser mig behöva för att driva projektet vidare. Mycket bra har gjorts och för mig handlar det om att förvalta det som gjort och tillvarata framgångarna, till exempel alla våra inkubatorsföretag såväl nya som äldre, säger Elina Landqvist.

FramInk går in på sitt tredje år. Vad händer nu?

– Som Kronoberg företagsinkubator och verksamma i hela i Kronoberg, vill vi att länets åtta kommuner ska finnas representerade bland våra inkubatorsbolag. Även om vi sedan FramInk startade har haft ett stort inflöde av nya företag är våra nuvarande inkubatorsbolag inte från alla länets kommuner, vilket är ett av målen i FramInk. Likaså finns det ett mål att det ska vara en mer jämn fördelning mellan kvinnor och män som söker till Företagsfabriken och det är två målgrupper vi gärna vill fokusera mer på att nå ut till. Parallellt kommer fokus ligga på våra nuvarande inkubatorsföretag för att säkerställa att de, utifrån sina behov, får det stöd och verktyg som förbättrar deras förutsättningar att nå målen och bli ett framgångsrikt företag. Och såklart blir det en uppföljning av vårt event 10xPengarna, denna gången med fokus på ”Morgondagens plattformar för att tillvarata den enastående entreprenörsanda och innovationskraft som finns i Kronoberg”. Så notera den 12 maj i din kalender, mer information och inbjudan kommer.