Företagsfabriken söker affärsutvecklare som vill arbeta med våra tillväxtbolag

Företagsfabriken söker affärsutvecklare som vill arbeta med våra tillväxtbolag

Utlysning avseende affärsutvecklare till Företagsfabriken i Kronoberg AB.

Företagsfabriken i Kronoberg är en icke vinstdrivande företagsinkubator som verkar för att tillvarata regionens entreprenörsanda och innovationskraft. Inkubatorn ska hjälpa regionens nyskapande företag och entreprenörer att utveckla sin affärsidé och skapa tillväxt. Genom sitt tillväxtprogram erbjuds företag och entreprenörer verktyg för att bli ett skalbart och framgångsrikt företag med fokus på hållbarhet och internationalisering.

Uppdraget avser

Affärsutveckling av företag antagna i någon av Företagsfabrikens program samt tillhörande uppföljningsmöte

  • Utvärdering av nya affärsidéer och företag
  • Utbildningsinsatser inom uppdragstagarens kompetensområde kan komma att beställas på innevarande avtal.
  • Månadsvis dokumentation
  • Krav på Uppdragstagaren

Uppdragstagaren skall ha dokumenterad erfarenhet avseende affärsutveckling och/eller coachning av innovativa nystartade företag och kunna genomföra affärsrådgivning. Uppdragstagaren skall ha arbetat/stöttat företag vid framtagning av affärsdokument såsom affärsplan, marknadsplan och handlingsplan.

Uppdragstagaren skall ha tillgång till egen dator, mobiltelefon, internet för epost och webmöten, och som utgångspunkt kunna utföra uppdraget på plats i Kronoberg.

Utvärderingsmetod för urval av uppdragstagare

  • Timpris
  • Värdering av dokumenterad kompetens
  • Referenser
  • Kompetensprofil

Företagsfabriken i Kronoberg kan erbjuda en uppdragstagare avtal utan att det vid avtalssignering finns inkubatorföretag som är aktuella för affärsutveckling, i de fall kompetensprofilen bedöms vara relevant för framtida inkubatorföretag. Avtalet kommer att löpa över 2023.

Företagsfabriken i Kronoberg erhåller sig rätten att avbryta upphandlingen om anbuden inte uppfyller kraven, överstiger nuvarande kostnadsram, på grund av ändrade verksamhetsdirektiv, eller om det finns andra sakliga skäl för att inte uppfölja upphandlingen.

Priset ska vara fast för hela avtalsperioden och inkludera samtliga kostnader för utförande av tjänsten. Ersättning utgår endast när arbete utförs. Annan ersättning, såsom reseersättning eller dylikt, utgår inte. Uppdragstagaren innehar inte rätten att debitera för restid. I de fall Företagsfabriken i Kronoberg anser att uppdraget behöver genomföras på annan fysisk plats inom Kronobergs län t.ex. hos ett antaget inkubatorföretag sker en separat överenskommelse kring uppdraget och ersättning för eventuella merkostnader som uppkommer i samband med uppdraget i fråga.

Ditt anbud skickas till elina.landqvist@foretagsfabriken.se. Ange timpris ex moms samt bifoga relevant underlag för bedömning av kompetens. Ange ”Upphandling Affärsutvecklare” i ärenderaden senast 2022-12-01.

Vid frågor och förtydliganden kontakta Elina Landqvist, elina.landqvist@foretagsfabriken.se alternativt 070–359 47 69.