Företagsfabrikens VD slutar

Företagsfabrikens VD slutar

Sandra Ruuda har valt att säga upp sig som VD på Företagsfabriken i Kronoberg för att anta nya utmaningar. Sandra kommer att arbeta kvar fram till hennes sista arbetsdag den 12 april 2022.

Rekryteringen av en ny VD kommer att inledas nu. Jag vill tacka Sandra för värdefulla insatser och önska henne varmt lycka till framöver säger Fredrik Åberg, Styrelseordförande i Företagsfabriken i Kronoberg AB.

Företagsfabriken i Kronoberg är en icke vinstdrivande organisation som finns för att hjälpa Kronobergs innovativa entreprenörer att förverkliga sin potential. Genom vårt tillväxtprogram ger vi våra företag de verktyg de behöver för att förvandla sin idé till ett framgångsrikt och skalbart företag som genererar tillväxt till regionen Kronoberg.