Information från Företagsfabriken

Information från Företagsfabriken

Information från Företagsfabriken för våra rutiner under december 2020.

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har kommunicerat,  sker allt arbete för Företagsfabrikens digitalt och ingen kommer vara på plats fram till den 22/12.

Vill du komma i kontakt med någon på Företagsfabriken, hittar du våra kontaktuppgifter häreller ring Michael B Hjelm: 073-509 57 56