Vi söker affärsutvecklare 

Vi söker affärsutvecklare 

Har du det vi söker och vill jobba med våra företag genom något av våra affärsutvecklaruppdrag? Då ska du lämna in ett anbud till oss. 

Utlysning avseende affärsutvecklare till Företagsfabriken i Kronoberg AB 

Företagsfabriken i Kronoberg är en icke vinstdrivande organisation som finns för att hjälpa Kronobergs innovativa entreprenörer att förverkliga sin potential. Genom vårt tillväxtprogram ger vi våra företag de verktyg de behöver för att förvandla sin idé till ett framgångsrikt och skalbart företag som genererar tillväxt till regionen Kronoberg.  

 Uppdragets art och omfattning är: 

  • Affärsutveckling för inkubatorsbolag samt tillhörande samordningsmöte 
  • Utvärdering av nya affärsidéer och företag 
  • Utbildningsinsatser inom uppdragstagarens kompetensområde kan komma att beställas på innevarande avtal. 

 Uppdragstagaren skall kunna utföra uppdraget på plats i Kronoberg.  

 Krav på Uppdragstagaren: 

  • Uppdragstagaren skall ha dokumenterad erfarenhet avseende affärsutveckling och/eller coachning av innovativa nystartade företag. 

 Utvärderingsmetod för urval av uppdragstagare: 

  • Timpris 
  • Utvärdering och värdering av dokumenterad kompetens 
  • Referenser 
  • Matchning kompetensprofiler för nischbehov för innevarande bolag för 2022 

Företagsfabriken kan erbjuda avtal utan tilldela något specifikt inkubatorsbolag att affärsutveckla ifall kompetensprofilen bedöms vara aktuell för bolag som ännu inte påbörjat sin inkubation. Avtalet kommer att löpa över 2022. Vid intresse för tjänsterna maila till sandra.ruuda@foretagsfabriken.se. Ange timpris ex moms samt bifoga relevant underlag för bedömning av kompetens. Ange ”Upphandling Affärsutvecklare” i ärenderaden senast 2022-01-16.  

Vid frågor och förtydliganden kontakta Sandra Ruuda på ovanstående mail alternativt på telefon 070-317 18 55 på vardagar mellan 08.30-16.00.