Företagsfabriken = 12 gånger pengarna

Företagsfabriken = 12 gånger pengarna

Företagsfabrikens ROI (Return of investment) visar på starka siffror bland våra alumner som ger staten återbäring med 12 gånger per satsad krona.