Växjöföretaget Adatype bakom nytt ergonomiskt tangentbord för touchscreens - vill göra det bekvämare och mer effektivt att skriva genom unik AI lösning och ett inkluderande team

Växjöföretaget Adatype bakom nytt ergonomiskt tangentbord för touchscreens - vill göra det bekvämare och mer effektivt att skriva genom unik AI lösning och ett inkluderande team

Startup företaget Adatype lanserar nu sin app som ger användaren ett ergonomiskt tangentbord till touchscreens som tablets och touchtables. Bakom tangentbordet finns en AI lösning och ett team med sju olika nationaliteter, vilket gör att tangentbordet redan finns tillgängligt för fem språk.

Tangentbordet som används idag har sin grund i en design från 1872 och är utformat för att passa vuxna mäns händer. I sin nuvarande form orsakar utformningen misstag och även skador för användarna. Inspirerade av ledande ergonomiska externa tangentbord – där tangenterna för höger och vänster hand är skilda från varandra och skrivbordet är roterat har Adatype utformat ett tangentbord för touchscreens som tablets och läsplattor. Adatypes tangentbord har även en AI lösning som gör individuella anpassningar för enskilda användare för att göra tangentbordet mer användarvänligt för varje användare. AI-lösningen är unik i sitt slag och Adatype har skickat in en patentansökan för att skydda denna. 

Andrii Krot, Adatypes grundare skapade den första versionen av tangentbordet när han köpte sin första läsplatta i början av sina universitetsstudier. ”Jag tyckte att tangentbordet var obekvämt att använda. Eftersom jag har erfarenhet av programmering skapade jag en egen lösning för att använda på min egna läsplatta. Det visade sig att andra som såg den också tyckte om den, och jag insåg då att det kanske fanns potential här.”, Detta blev den första prototypen som Andrii senare fortsatte med som en del av sin Master på Linnéuniversitet. Då skapade Andrii ett mer avancerat virtuellt tangentbord som gjorde det möjligt för individer med nedsatt syn att använda ett tangentbord på läsplattor. Tekniken för denna lösning blev grunden för Adatypes tangentbord som nu har lanserats som en applikation i Google Play Store. 

Adatype består idag av 9 personer, med 7 olika nationaliteter som tillsammans bemästrar 10 olika språk. Dessutom jobbar de från fyra olika länder. Mångfalden i teamet är väldigt viktig för utformningen Adatypes produkt. ”Inledningsvis när vi var i utvecklingsfasen var det viktigt att ha män och kvinnor i teamet när vi testade produkten, primärt för skillnader i handens autonomi mellan män och kvinnor. I det här läget är mångfalden än viktigare på grund av språk och kulturella skillnader när vi anpassar tangentbordet för nya språk.” berättar Andrii Krot som själv är från Ukraina. 

Nästa steg för Adatype är att lansera tangentbordet med anpassningar för asiatiska språk samt som en app för iPads. På längre sikt vill man ingå i touchscreens tillverkares produkter per automatik, för att förverkliga Adatypes vision: Att göra skrivande mer bekvämt och effektivt för alla. 

Adatype är ett av företagen som finns i Företagsfabrikens Tillväxtprogram, och Sandra Ruuda VD för Företagsfabriken säger: ”Detta är en fantastisk innovation med banbrytande AI-teknik som potentiellt öppnar upp helt nya möjligheter för framtidens touchscreens som svårt att ens sia om i nuläget. Adatype är även ett väldigt bra exempel på hur mångfald i team inte bara förstärker slutprodukten utan är en förutsättning för en slutprodukt”

Det viktigaste tipset Andrii har för andra entreprenörer i Kronoberg är ”Samla feedback fortast möjligen från användare enligt Lean Startup metodiken som Företagsfabriken också använder. Bygg, testa, analysera, gör om det.”

Läs mer på Adatypes hemsida.