Vad är Vinnova och Vinnova-medel?

Vad är Vinnova och Vinnova-medel?

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, som är en del av regeringen och jobbar under Klimat- och näringslivsdepartementet. De jobbar för att göra Sverige mer innovativt och hållbart och är Sveriges kontakt för EU:s forsknings- och innovationsprogram. Målet är att Sverige ska vara ledande inom innovation i en hållbar värld. 💡♻🌍

Vinnova stöttar företag och organisationer med resurser så att de kan prova och testa nya idéer innan de blir lönsamma. Dessa pengar stödjer innovation, forskning och utveckling för
att öka konkurrenskraften och främja hållbar tillväxt i Sverige. De investerar årligen ungefär
3,5 miljarder kronor i forskning och innovation. 💸👏

Vi på Företagsfabriken i Kronoberg AB (inkubatorn) ingår i Vinnovas Nationella Inkubatorprogram och tack vare det kan vi erbjuda de företag som ingår i inkubatorprogrammet s.k. Vinnova-medel. Dessa medel kan användas till riktade insatser
som bidrar till att testa en ny produkt på marknaden, mässdeltagande, expertishjälp inom exempelvis juridik, varumärkesskydd m.m. 🚀💼💸

Med andra ord kan man se oss som kanalen mellan Vinnova och ”stadsstödmottagarna” (företagen i inkubatorn). Viktigt att notera är att företaget som söker Vinnova-medel behöver vara ett företag inom inkubatorprogrammet, vara berättigad att ta emot statsstöd och uppfylla de krav och riktlinjer som Vinnova fastslagit.⭐

#vinnova #företagsfabriken #företagsfabrikenikronoberg #entreprenörskap #innovation
#inkubator #framtidensföretag #SISP