Konferens: Combat Climate Change

Konferens: Combat Climate Change

Den 14 juni bjuder Entreprenörskapsforum in till konferens där resultat från projektet Combat Climate Change presenteras och diskuteras av världsledande forskare samt representanter från politik, akademi och näringsliv.

Syftet med projektet är att presentera policyförslag för utveckling, spridning och implementering av ny teknik och entreprenörskap inriktat på en grön omställning.

Frågor som diskuteras är bland andra:
• Hur kan framtagandet av ny teknik och innovation accelereras?
• Vilka effekter ger klimatskatter på teknikutveckling, innovation och tillväxt?
• Vilken roll spelar finansmarknaderna?
• Vilken roll spelar entreprenörskapet och företagandet?
• Vilka policyåtgärder krävs för att öka teknikspridning och implementering av ny teknik?
• Vilka policyåtgärder krävs för att öka teknikutveckling och innovationer?

Tid: Tisdag 14 juni 8.30-12.00.

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. 

Läs mer på entreprenorskapsforum.se