Pressmeddelande: Växjö Linnaeus Science Park förvärvar Företagsfabriken för att stärka regional innovation