Svenskt Näringslivs enkät: Kronoberg har ett bra företagsklimat

Svenskt Näringslivs enkät: Kronoberg har ett bra företagsklimat

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkät som går ut till cirka 60 000 företagare i hela landet för att mäta företagsklimatet. Årets utfall visar att Kronoberg står sig starkt. Särskilt tre kommuner sticker ut.

Svarsfrekvensen i enkäten är drygt 50 procent, eller 33 000 av de tillfrågade företagen varav 871 företag i Kronobergs län. Deltagarna i undersökningen har fått sätta ett betyg på skala 1-6 på en rad olika områden där 1 är dåligt, 3 godtagbart och 6 utmärkt.

Sammanställningen ger vid handen att företagsklimatet i Kronoberg är positivt. Vårt län landar på fjärde plats av 21 i Sverige.

– I Kronoberg uppger hela 68 procent av företagen att de haft kontakt med sin kommun under det senaste året. Det är också i kommunerna som företagen oftast möter myndighetsutövning, vilket är ytterligare ett skäl till att bemötandet är bra. Därför är en tydlig koppling mellan dialog och konkreta åtgärder vad företagen önskar och behöver, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv på Svenskt Näringslivs hemsida.

Kronoberg får snittbetyget 3,5 och bäst betyg av de åtta kommunerna i vårt län får Markaryd (4,5), Alvesta (3,9) och Ljungby (3,7).

– Markaryd är ett tydligt exempel på att långsiktigt och målmedvetet arbete ger resultat. Dialog och rätt attityd från såväl politiker som tjänstemän är en grund som bidrar till att skapa engagemang och delaktighet från företagen. I år är det sammanfattande omdömet det tredje högsta i landet. Starkt jobbat av Markaryd att återigen få höga omdömen i många frågor. Det är också roligt att se Alvestas stabila utveckling för femte året i rad, säger Ulrica Bennesved.

Här kan du ta del av enkäten i sin helhet!