Vad gör SISP?

Vad gör SISP?
Företagsfabriken är medlemmar i SISP, men vad står egentligen SISP för och hur arbetar
de med inkubatorer? Vi reder ut detta tillsammans med
Jonas Michanek, som arbetar som ansvarig för Inkubatorprogrammet Sverige på SISP! 😃🙌
 
Hej Jonas! Vad gör och står SISP för? 🧐
 
”SISP är den svenska branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. Föreningen har funnits sedan år 2005 och har nu runt 60 medlemmar. Vi fokuserar på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag. Medlemmarna driver cirka 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling och samarbetar ofta med kluster.
Dessutom har de ofta en Triple Helix-förankring som innebär ett samarbete mellan
akademin, näringslivet och den offentliga sektorn för att främja innovation och tillväxt.
Flera medlemmar inom SISP driver också såddkapitalfonder och affärsängelnätverk för
att investera i tidiga stadier av tillväxtbolag.” 🤝🌱💼💡📈
 
Hur arbetar ni på SISP med inkubatorer? 🌟
 
”SISP hjälper till att driva medlemmarnas frågor mot omvärlden och specifikt inom innovationsstödssystemet. Vi ser också till att startups och scaleups hamnar på
agendan och i samhällsdebatten. Genom medlemskap hos oss får medlemmarna
bland annat kompetensutveckling, medlemsservice, en nationell samlingspunkt, hjälp
med påverkansarbete och delning av kunskap. För att främja innovation finns också
Ignite Sweden – som är ett initiativ skapat av inkubatorerna men som drivs av SISP och arbetar med att sammankoppla startups med större företag och organisationer. SISP arbetar hårt för att visa nyttan med inkubatorer och science parks och tycker det är viktigt att både näringslivet och i politiken fortsätter satsa på Sverige som innovationsland, inte nedmonterar systemet.” 🚀🌐📚🌠
 
Vi på Företagsfabriken är stolta och glada över att vara medlem i SISP. Tack Jonas Michanek och tack Swedish Incubators & Science Parks för det fantastiska arbetet ni gör! 🙌🌟
 
#SISP #företagsfabriken #företagsfabrikenikronoberg #entreprenörskap #innovation #inkubator #framtidensföretag