Styrelseveckorna närmar sig – Årets tema: Hållbara affärer & styrelser

Styrelseveckorna närmar sig – Årets tema: Hållbara affärer & styrelser

För femte året i rad arrangerar Styrelseakademien Styrelseveckor i Kronoberg under april. I år fokuserar vi på olika aspekter av hållbarhet då du som entreprenör, ledamot, vd, ägare eller företagsfrämjare har intresse av affärsutveckling som går i hållbar riktning. 

Seminarierna kostnadsfria och öppna för alla. Det bjuds på kunskapshöjande föreläsningar, förtäring, utlottningar, rundvandringar och information om hållbart styrelsearbete. Välkommen att inspireras under Styrelseveckorna Kronoberg!

18/4 frukostträff: ”Så stärker hållbarhetsarbetet konkurrenskraften!”

Hur startar man ett hållbarhetsarbete och vad skiljer mellan mindre och större företag? Hur stärker processen (analys, vision och mätbar handlingsplan) konkurrenskraften?

När: Ti 18/4 kl 8-9.15 (inkl frukost)
Plats: Växjö Linnaeus Science Park
Talare: Sofia Mårdh, Devolut
Anmälan HÄR senast 14/4

18/4 lunchträff: ”Systematiskt arbete för hållbar bolagsstyrning!”

Hur kan man jobba systematiskt med bolagsstyrning och compliance? På vilket sätt jobbar större bolag med de komplexa hållbarhetsfrågorna?

När:Ti 18/4 kl 11-13 (inkl lunch)
Plats: RosholmDell, Kungsgatan 33 i Växjö
Talare: Nicklas Lång, RosholmDell Advokatbyrå, Catharina Nordeman, Höganäs AB
Anmälan HÄR senast 14/4

 19/4 lunchträff: ”Hur gynnas affärerna av hållbar produktion?”

Välkommen att besöka ett av världens mest miljövänliga pappersbruk i Lessebo! Vilket arbete ligger bakom och hur har hållbarhetssatsningarna gynnat affärerna?

När: Ons 19/4 kl 11-14 (inkl lunch & rundvandring)
Plats: Lessebo Paper, Storgatan 79
Talare: Jens Olsson och Ebba Ingvarsson, Lessebo Paper
Anmälan HÄR senast 16/4 

20/4 lunchträff: ”Som storbolag göra skillnad för hållbar omställning”

Värmepumpstillverkaren NIBE är ett av Kronobergs största företag vars produkter drivs av förnybar energi. Hur jobbar man med hållbarhetsfrågorna på lokal och global nivå?

När: To 20/4 kl 12-14.30 (inkl lunch & rundvandring)
Plats: Vita villan vid NIBE, Storgatan 16, Markaryd
Talare: Kenneth Magnusson och Helene Olsson, NIBE
Anmälan HÄR senast 17/4

21/4 frukostträff: ”Hur gör man hållbara val av tjänstefordon?”

Funderar ni på att elektrifiera företagets fordon? Hur snabbt går omställningen till eldrivna fordon i Kronoberg? Få senaste nytt om miljöbilar, laddinfrastruktur, räckvidd och förnybara drivmedel!

När: Fre 21/4 kl 7.30-9.30 (inkl frukost & rundvandring)
Plats: Växjö kommunhus
Talare: Pernilla Hansson, Kenny Nässert och Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige
Anmälan HÄR senast 18/4

24/4 lunchwebinar: ”Strategier för att öka företagets sociala hållbarhet”

Hur kan man öka social hållbarhet? Vad innebär det att certifiera företagets processer för inkludering och mångfald? Hur tillvaratas personalens engagemang?

När: Må 24/4 kl 12-13
Plats: Online via Teams
Talare: Maja Debeljak, ID VXO, och André Francois, Happy at Work
Anmälan HÄR senast 23/4

25/4 lunchträff: ”Hur jobbar två av Tingsryds största företag med hållbarhet?”

Lyssna till de stora Tingsrydbolagen Holtab och Börjes och hur de jobbar med hållbar affärsutveckling och ett långsiktigt styrelsearbete. Kom och inspireras!

När: Ti 25/4 kl 11.30 -13.30 (inkl lunch)
Plats: Hotel Tingsryd, Södra Storgatan 90
Talare: Peter Ackebjer, Holtab, och repr från Börjes
Anmälan HÄR senast 20/4

25/4 kvällsträff: ”Lokalt engagemang och hållbar affärsutveckling som drivkraft”

Hur arbetar Värends Miljö med hållbarhet, t ex förnybara drivmedel? Varför är samhällsengagemang och aktivt styrelsearbete viktigt för dem? Träffen sker i samverkan med Företagarna Alvesta.

När: Ti 25/4 kl 18.30-20.30 (inkl kvällsmat)
Plats: Gemla Padelhall, Hantverksvägen 27, Gemla
Talare: Thomas Karlsson och Emil Jönsson, Värends Miljö
Anmälan HÄR senast 20/4

26/4 frukostträff: ”Från traditionell tillverkning till nya hållbara lösningar”

Vad blev startskottet till ID-modellers hållbarhetssatsning på miljö, innovation och digitalisering? Hur arbetar man konkret med cirkulär ekonomi och FN:s mål i Agenda 2030?

När; On 26/4 kl 7.30-9.30 (inkl frukost & rundvandring)
Plats: ID Modeller, Kungsgatan 33, Ljungby
Talare: Morgan Svensson och Tilda Bylander, ID Modeller
Anmälan HÄR senast 24/4

27/4 eftermiddagsträff med Stiftelsen Allbright: ”Mångfald i ledning och styrelse – hur ökar vi takten?”

Vilka är vinsterna med ett aktivt arbete för jämlikhet, mångfald och inkludering och vilka är hindren som står i vår väg? Hur ser det ut i svenska företagsledningar och styrelser 2023? Vi avrundar med en lösningsfokuserad paneldiskussion!

När: 27/4 kl 14 -16.30 (fikamingel kl 14)
Var: Visma Spcs, Sambandsvägen 5, Växjö
Talare: Tove Dahlgren, Allbrightstiftelsen, och Charlotte von Sydow, Visma Spcs
Anmälan HÄR senast 25/4

Styrelseveckans partners: Växjö kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun, Lessebo kommun, Tingsryds kommun. Devolut, Företagarna, RosholmDell, Miljöfordon Sverige, Värends Miljö, ID VXO, Happy at Work, Visma Spcs, Nibe, Börjes, Holtab, ID Modeller, Lessebo Paper