Kronanlånet – en mjuk möjlighet till en stark start

Kronanlånet – en mjuk möjlighet till en stark start

Du har ett nystartat företag och en idé du tror stenhårt på. Du vill ingenting hellre än att ta nästa steg men upptäcker att finansieringsfrågan är en svår nöt att knäcka i uppstartsskedet. Då kan Kronanlånet vara lösningen som gör det möjligt för dig att ta nästa steg.

För att främja det lokala och regionala näringslivet erbjuder Sparbanksstiftelsen Kronan sedan 2015 Företagsfabriken och andra inkubatorer att söka medel.

De pengar som Företagsfabriken beviljas kan sökas som Kronanlån av våra inkubatorsföretag. Lånesummorna för Kronanlånet är från 100 000 kronor upp till 250 000 kronor. Bara under den senaste veckan har tre av våra tillväxtföretag beviljats Kronanlånet.

Ett företag som tidigare sökt och fått Kronanlånet är Stockholms- och Älmhultbaserade Omnifinity, som utvecklar framtidens lösningar för den virtuella världen.

För Omnifinitys del var Kronanlånet en stor hjälp för oss under en kritisk tidpunkt av vår uppstartsfas. Kronanlånet gjorde det möjligt för oss att validera vår affärsmodell, säger Richard Guilfoyle, Director of sales på Omnifinity.

Lars Ekman, vd för Sparbanksstiftelsen Kronan, säger:

För många företag kan det vara svårt att hitta pengar vid den första finansieringen, när bankerna ställer sig tveksamma. Därför finns Kronanlånet som ett så kallat såddkapital i bemärkelsen att så ett frö för ett nystartat företag.

Kronanlånet är ett så kallat mjukt lån. Vad betyder det?

Ett mjukt lån är ett lån utan säkerhet. Som nystartat bolag kan du låna utan egentliga krav. Du behöver ingen säkerhet, som ditt hus när du ansöker om ett huslån eller din bil när du ansöker om ett billån. Under de två första åren betalar du bara ränta på lånet, inga amorteringar. Efter två år amorterar du, om du kan. De flesta gör det, en del betalar av direkt medan det är lite kämpigare för andra.

Om Företagsfabriken gör bedömningen att ett visst företag kan vara aktuellt för Kronanlånet – vad händer sedan?

Då träffar vi de sökande tillsammans med Företagsfabriken och sedan får varje sökande pitcha sin ide. Under vårt senaste möte, som skedde digitalt via Teams, fick varje sökande sju minuter på sig att pitcha. Våra frågor handlar mycket om vi uppfattat idéerna rätt, hur mycket tid och resurser den sökande tänker lägga ner på sin idé och om de har några prognoser. Deras grej är att övertyga oss om att deras idé är någonting att satsa på.

Gör ni någon uppföljning av de pengar ni beviljar som lån?

Det gör Företagsfabriken, till viss del på vårt uppdrag. Företagsfabriken har full koll på alla lån vi beviljat sedan vi startade Kronanlånet för sex år sedan. De vet vilka lån som går bra, vilka som går mindre bra och vilka lån som betalats tillbaka. Vi är inte som en bank och i de fall där det inte fungerar utan slutar med en konkurs, då skriver vi av lånet. Företagsfabriken behöver inte betala tillbaka pengarna till oss.

Kan företagare som exempelvis har betalningsanmärkningar söka Kronanlånet?

Bra fråga. Vi gör inte den typen av kontroll eftersom vi inte är en bank utan en stiftelse. Det ligger inte i vårt uppdrag eller syfte att ta kreditupplysning. Det är helt upp till Företagsfabriken att göra en bedömning av varje sökande och om Företagsfabriken tror på de företag i sin inkubationsprocess som söker Kronanlån tycker även vi att det är en rimlig idé.

KORTA FAKTA OM KRONANLÅNET

 • Vad är Sparbanksstiftelsen Kronan?

  Sparbanksstiftelsen Kronan är en aktiv ägare i Swedbank, men arbetar också med satsningar som främjar näringsliv, utbildning, forskning, idrott, kultur och sparsamhet.

 • Vad är Kronanlånet?

  Målgruppen för Kronanlånet är företag som befinner sig i ett start- och/eller expansionskede och som finns i Sparbanksstiftelsens verksamhetsområde. Kronanlånet riktas till inkubatorsföretagen och till företag utanför inkubatorerna som uppfyller de krav inkubatorn har på inkubatorsföretagen.

 • Hur mycket kan jag få låna i Kronanlånet?

  Kronanlånet kan uppgå till mellan 100 000 och 250 000 kronor.

 • Hur ansöker jag om Kronanlånet?

  Företag ansöker om Kronanlånet hos respektive inkubator.