Vad är Lean Startup?

Vad är Lean Startup?

I Företagsfabriken jobbar vi med innovativa tillväxtföretag eller startups. Vi använder Erik Reis metodik kring ”Lean Startup” som är summerad i boken med just namnet ”Lean Startup”. Vår affärsutvecklare Harry Håkansson höll en workshop i Lean Startup tillsammans med våra Tillväxtföretag häromdagen. Vad innebär egentligen Lean Startup?

För att förstå Lean Startup – behöver vi förstå vad vi menar med ”startup”. Vad är en startup?

Erik Reis summerar startup på följande sätt: ”Startup är en mänsklig institution designad att skapa nya produkter eller tjänster under extrem osäkerhet”. Det är lätt att tänka på Startup som små eller nystartade företag, men det är inte korrekt, då företag genomför bekräftade affärsmodeller, en startup däremot är en tillfällig konstitution som letar efter skalbar affärsmodell. Detta är en krävande process och kräver en dynamisk struktur för att man ska på ett snabbt sätt kunna förstå vad man behöver veta för att kunna gå vidare, testa detta, helst genom en ”Minimum viable product” för att mäta och analysera resultatet och sedan försöka förstå vad man nu behöver lära sig för att hitta en bra och skalbar affärsmodell.

Vad är Lean Startup?

Erik Reis definierar Lean statup på följande sätt: ”Ett antal metoder som syftar till att öka oddsen för att entreprenörer att bygga en framgångsrik startup”. Vidare är det ett förhållningssätt, som utmanar den traditionella synen på företagsmodeller och hur startups skiljer sig traditionella företag. Lean Startup handlar om att man vill utveckla sin företagsidé snabbt, för att testa den, lära sig, utveckla vidare och testa igen i kontinuerlig kedja. Eric Reis hävdar att : ”Det enda sättet att vinna är att lära sig snabbare än alla andra

Eric Reis hävdar att det finns en myt som är enligt denna formel:
En bra idé + Bra tajming + Hårt jobb + Innovation = Framgång

Det är dock inte sant, utan verkligheten ser snarare ut på följande sätt:
En bra idé + Bra tajming + Hårt jobb + Innovation + Genomförandet (Lära, Bygga, Mäta) = Framgång
Det är detta som är kärnan, att man vill kontinuerligt vidareutveckla sin affärsidé och få bra information om man är på rätt väg eller om man behöver förändra något.

Vad är Minimum viable product?

Detta är minsta möjliga nivå av din produkt, för att kunna erbjuda något som man kan testa mot kunder och marknaden och kunna starta sitt lärande fortast möjligen. Detta måste inte vara en faktisk produkt som kan säljas dock, utan det kan vara en film med produkten, en prototyp eller en simulering av produkten. 

Varför använder man Minimum viable Product?

Det är tyvärr vanligt att man som entreprenör bygger en lösning på ett problem som kanske inte kunderna upplever finns, eller upplever inte kunden problemet tillräckligt stort för för att man faktiskt vill betala för en lösning. Därför är det värdefullt att testa om kunder faktiskt har ett problem, och om de skulle vilja köpa lösningen som man vill erbjuda. För att kunna förstå vad kunder faktiskt vill ha och inte vad de säger sig vilja ha eller tycker att de skulle vilja ha – är att erbjuda en minimum viable product ett bra sätt att utvärdera centrala delar av den tänkta affärsmodellen och alltså ytterst om kunden är villig att köpa produkten eller tjänsten.

Vad är en pivotering?

En pivotering eller pivot är att vända om och förändra något fundamentalt i affärsmodellen. Pivoteringar är aktuella när man upptäcker att man inte får det resultat man förväntat sig eller genom sin insamling av information lär sig att antagande man har gjort ej stämmer. Istället för att då lägga ner sin verksamhet – vill man justera sin affärsmodell genom att förändra en specifik del av affärsmodellen – genom att göra en pivotering. Det finns en flera olika typer av pivoteringar, bland annat: zoom-in, zoom-ut, kundsegment, kundbehov, plattforms pivotering, affärsarkitektpivotering, värdepivotering, tillväxtmotor pivotering, kanal pivotering, teknologi pivotering.

Lean Startup film

För att få en bättre förståelse för Lean Startup – rekommenderar vi denna korta film av ”The Swedish Investor” från Youtube: