Premiär för Tillväxtkollen: Value Proposition Design

Premiär för Tillväxtkollen: Value Proposition Design

I en serie blogginlägg med rubriken Tillväxtkollen tänkte vi bekanta er med vad som händer i Företagsfabrikens spännande Tillväxtprogram, där utvalda företag just utbildas på olika nyckelområden.

En av våra viktiga byggstenar i Tillväxtprogrammet är VPC, Value Proposition Canvas, en workshop med syfte att skapa en tydligare bild av den potentiella marknaden, lära känna kunden och lära dig hur ditt erbjudande kan matcha deras behov.

Under workshopen får tillväxtföretagen lära sig metoder och tekniker för att arbeta med VPC under sin start-up-resa för att utveckla och finslipa sina erbjudanden.

VPC ligger i sin tur till grund för den kommande workshopen kring att modellera affärsmodeller: BMC, Business Model Canvas, vilket vi återkommer till längre fram i serien. BMC består av nio olika block/ämnesområden medan man i VPC bara fokuserar på ett av dessa i detalj: värdeerbjudandet. VPC är ett bra och välbeprövat verktyg för att komma fram till en rad antaganden som man sedan kan verifiera med riktiga kunder.

Affärsutvecklaren Lena Gustafsson, som arbetar med Företagsfabriken, håller i workshopsen om både VPC och BMC.

Läs mer: Här är företagen i vårt tillväxtprogram!