9 byggstenar i Business Model Canvas

9 byggstenar i Business Model Canvas

BMC – Business Model Canvas, är ett framgångsrikt verktyg som vi använder för att beskriva, analysera och designa affärsmodeller.

Utgångspunkten för en bra diskussion, möte eller workshop om affärsmodell för innovation bör vara en gemensam förståelse av vad en affärsmodell egentligen är. Vi behöver ett koncept som alla förstår, som underlättar beskrivning och diskussion. Utmaningen är att göra det enkelt, relevant och intuitivt förståeligt, utan att förenkla komplexiteten i hur företag fungerar.

Här presenterar vi ett koncept som gör att du kan beskriva och tänka igenom affärsmodellen av din organisation, dina konkurrenter eller något annat företag. Detta koncept har tillämpats och testats runt om i världen och används redan i flertalet små och stora organisationer såsom IBM, Ericsson, Deloitte, den offentliga sektorn och många fler.

Business Model Canvas kan utgöra grunden för ett gemensamt språk som kan du enkelt använder för att beskriva och utveckla företagmodeller för att skapa nya strategiska alternativ. Utan ett sådant gemensamt språk är det svårt att systematiskt utmana antaganden om en affärsmodell och förnya framgångsrikt.

I konceptet med Business Model Canvas utgår vi ifrån att en affärsmodell bäst kan  beskrivas genom nio grundläggande byggstenar som visar logiken i hur ett företag avser att göra pengar. De nio byggstenarna täcker de fyra huvudområden av en verksamhet: kunder, erbjudande, infrastruktur och ekonomisk bärkraft. Affärsmodellen är som en plan för en strategi som skall genomföras genom organisatoriska strukturer, processer och system.

De 9 byggstenarna i BMC besvarar ett antal frågor kring affärsmodellen:

1. Kundsegment

För vilka skapar vi värde? Vilka är våra viktigaste kunder?

2. Värdeerbjudande

Vilket värde levererar vi till våra kunder? Vilka kundbehov uppfyller vi?

3. Kanaler

Genom vilka kanaler vill våra kundsegment nås? Hur är våra kanaler integrerade?

4. Kundrelationer

Vilka typer av relationer förväntar varje kundsegment att vi ska skapa med dem? Vilka har vi skapat?

5. Intäktsströmmar

För vilket värde är våra kunder villiga att betala? För vad betalar de idag?

6. Nyckelresurser

Vilka nyckelresurser krävs för att leverera våra värdeerbjudanden?  Våra kanaler, kundrelationer, intäktsströmmar?

7. Nyckelaktiviteter

Vilka nyckelaktiviteter krävs för att leverera våra värdeerbjudanden? Våra kanaler, kundrelationer, intäktsströmmar?

8. Partners

Vilka är våra viktigaste partners? Vilka nyckelresurser förvärvar vi från partners? Vilka nyckelaktiviteter genomförs av partners?

9. Kostnadsstruktur

Vilka kostnader är de viktigaste kostnaderna som vår affärsmodell kräver? Vilka nyckelresurser respektive nyckelaktiviteter är dyrast?

 

>> Läs mer om Business Model Canvas