Mentorprogram: ett vinnande koncept

Mentorprogram: ett vinnande koncept

Vad är en Mentor?

En mentor är en erfaren professionell förebild som erbjuder yrkesvägledning, rådgivning och hjälp för din personliga som professionella utveckling genom ett coachande förhållningssätt.

Varför bry sig?

Mentorskap erbjuder en mängd fantastiska fördelar. En bra mentor delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att hjälpa dig att lyckas. Det är som att ha en bundsförvant att gå till när man känner sig osäker eller i behov av stöd. En mentor hjälper dig att ställa och uppnå karriärmål, fatta smarta affärsbeslut, lösa utmaningar, lära dig nya färdigheter eller helt enkelt erbjuda ett utifrånperspektiv när jobbet endast erbjuder frustration. Fördelarna är verkligen oändliga.

När passar det att delta som adept i ett mentorprogram?

En mentor är användbar oavsett var du befinner dig i din karriär. ”NU är en bra tid att börja.”

Vem ska jag välja som sin mentor?

Detta är en stor fråga det är bra att ta lite tid att tänka över det noga. Valet av personen gör en stor skillnad i framgången av relationen och i slutändan, i din framgång. Du som adept bör leta efter någon som du respekterar professionellt och som har haft framgång i sitt område och som förkroppsligar de professionella egenskaper du arbetar för att uppnå. Naturligtvis måste du också hitta någon som är villig att vara en mentor, är ivriga att dela kunskap, kommer att vara öppen och ärlig med dig, kommer att ha tid att ägna sig åt och är pålitlig.

Hur fungerar mentor-adept relationen?

Upprätta detaljerna kring din relation på något sätt som fungerar bäst för både dig och din mentor.  Det kan vara ett formellt arrangemang, en informell en eller något i mitten. Almi företagspartner erbjuder ett formellt mentorprogram liksom Nyföretagarcentrum. Det kan t.ex. bygga på att ni träffas en gång varje månad, eller att ni e-postar varandra med uppdateringar, eller bokar telefonsamtal en timma varje månad. Oavsett hur ert schema för möten ser ut, så bör ni ha en öppen diskussion om det och vara överens om hur er mentor-adept-relation ska se ut. Nyckeln till framgång är att definiera relationen från början. Gör det en öppen dialog. Be om vad du vill och behöver från din mentor, var villiga att kompromissa och lyssna noga för att se till att det finns en överenskommelse. Var noga med att klargöra dina förväntningar (särskilt kring saker som sekretess). Du vill inte att det skall finnas någon förvirring. Kom ihåg, det är tänkt att vara en rolig, utvecklande upplevelse!