Inspirerande föreläsning: Design Thinking

Inspirerande föreläsning: Design Thinking

Vill ni som företag väcka er kreativitet och skaffa bra verktyg inom innovation? Har ni lösningar som ni känner att ni vill designa men inte vet hur ni ska gå tillväga? Välkomna till en inspirerande föreläsning!