Finansiering

Söker ditt företag kapital?

Söker ditt företag kapital?

Tillväxtvintern 2023 – här är hela programmet

Tillväxtvintern 2023 – här är hela programmet

Påminnelse: Investerarträff

Påminnelse: Investerarträff

Save the date: Investerarträff 30 november

Save the date: Investerarträff 30 november

Almi Invest och Visive går in med 2,5 Mkr i Measure & Change

Almi Invest och Visive går in med 2,5 Mkr i Measure & Change

Söker ditt företag investerare?  – anmäl dig här!

Söker ditt företag investerare? – anmäl dig här!

Michael Hjelm ny ansvarig för Företagsfabrikens affärsutvecklare

Michael Hjelm ny ansvarig för Företagsfabrikens affärsutvecklare

Söker ditt bolag kapital?

Söker ditt bolag kapital?

Tillväxtkollen, del 4: Ekonomins grunder

Tillväxtkollen, del 4: Ekonomins grunder

Nu tar vi avstamp för ett möjligheternas 2022!

Nu tar vi avstamp för ett möjligheternas 2022!