Michael Hjelm ny ansvarig för Företagsfabrikens affärsutvecklare

Michael Hjelm ny ansvarig för Företagsfabrikens affärsutvecklare

Han har varit chef sedan tonåren, arbetat med nationell och internationell försäljning och startat eget företag med kunder i många länder. Nu kliver Michael Hjelm in i rollen som affärsutvecklingsansvarig på Företagsfabriken.  – Vår främsta uppgift är att finnas till för företagen och identifiera deras behov, säger han.

Företagsfabriken är en inkubator, vilket innebär en verksamhet som hjälper startupföretag, innovatörer och entreprenörer att växa. Företagsfabriken drivs utan eget vinstintresse och finansieras av kommun, region, EU samt av ett antal samarbetspartners som bidrar med spetskompetens. Företagsfabrikens huvudsakliga verksamhet utgår från det tillväxtprogram inom vilket utvalda nyföretagare får en plats efter en urvalsprocess. Antagning till tillväxtprogrammet sker dels genom att företagarna pitchar sina idéer under ett bokat möte, dels genom återkommande innovationstävlingar där vinnaren får en plats i tillväxtprogrammet i pris.

Vad gör den affärsutvecklingsansvarige på Företagsfabriken?

Framförallt handlar det om att ansvara för att identifiera våra företags behov och tilldela de insatser som de behöver och Företagsfabriken förfogar över. Detta görs såklart i nära samarbete med Företagsfabrikens affärsutvecklare, säger Michael. På frågan vad som utmärker en bra affärsutvecklare i Företagsfabrikens miljö svarar han:

– En bra affärsutvecklare har en vilja att se hur företagen utvecklas och brinner för startups och nytänkande. Alla våra affärsutvecklare har jobbat länge i startupmiljön men en bra affärsutvecklare behöver också vara strukturerad, ta kommandot och driva processen framåt. Det är viktigt att belysa att det är våra affärsutvecklare som är det stora erbjudandet till företagen. Affärsutvecklarna är anledningen till att företagen söker sig till Företagsfabriken.

Hur ser din egen bakgrund ut?

– Jag har jobbat med försäljning och ledarskap i hela mitt liv och varit chef sedan jag var 18 år. Jag har kombinerat det med att sälja, både i en nationell och en internationell kontext. Under nästan åtta år jobbade jag som säljare, coach och chef i större delen av Europa. Jag har varit runt och testat mycket och lärt mig att man måste våga chansa ibland.

Vilka är de vanligaste problemen som en nyföretagare kan ställas inför?

– Det första problemet är att allt tar längre tid än vad man tror. Det andra är att det alltid är mindre pengar än vad man väntar sig. Det går i olika faser men det är betydligt mer fattigt att vara entreprenör under de första åren.

Till vilken hjälp kan Företagsfabrikens affärsutvecklare vara där?

– Framför allt att få företagarna att våga testa sin produkt gentemot marknaden innan produkten är helt färdig. Att se till att de vågar testa först innan de lägger all sin tid på en fantastisk produkt. På samma sätt kan vi hjälpa till med kapitalanskaffning och investeringar och med mindre typer av bidrag och lån för att verifiera marknaden eller kundernas behov.

Vilka slutsatser kan dras av Företagsfabrikens verksamhet? Vilken typ av företagare ser du har störst chans att lyckas?

– Om vi tittar på våra alumner säger alla samma sak. Att kunna sitta här och ha ett gemensamt lärande och utbyte av andra i samma situation är den stora vinningen av Företagsfabriken. Vi ser att de som lyckas också är de som varit mer aktiva på plats och som därför har större chans att nätverka sig till större möjligheter. Jag tror att om fler utnyttjat erbjudandet om att faktiskt sitta och jobba på plats hade fler också undvikit de tuffa perioderna som företagande kan handla om.

Release: Holly Sawara släpper sin nya ridbyxa

Innovation: Kvitton kvittar inte för Payl 

Titta: Så fixar du pitchen