Monica Skagne möter Formida

Monica Skagne möter Formida

Nyligen fick vi besök av Monica Skagne här på Företagsfabriken. Just nu är det många tillväxtbolag med affärsidéer inom IT-branschen som deltar i vår inkubationsprocess. Därför var det så klart extra roligt att få visa upp vår verksamhet för Monica, rankad som en av Sveriges mäktigaste IT-kvinnor för några år sedan. Isak Ekroth, en av grundarna bakom företaget Formida fick möjlighet att träffa Monica för ett samtal om sitt edtech-företag och deras produkter.

Monica Skagne är kommunchef i Växjö och Isak är dessutom en av hennes medarbetare som gymnasielärare på en av de kommunala skolorna. Isaks berättelse bakom upprinnelsen till Formidas framgångsrika digitala verktyg är en vanlig lärares frustration över sin arbetssituation. Flera av de digitala verktyg och administrativa system som dagens lärare arbetar med är inte fokuserade på att underlätta lärarens nyckelprocesser, förklarade Isak. Tyvärr är det vanligt att lärare idag väljer att antingen inte använda dem eller skapa egna lösningar för att kunna utföra dokumentationsarbete och hantera sin arbetssituation. Det verktyg som Isak och hans kollegor har skapat handlade till en början om att ge elever framåtsyftande återkoppling på inlämnade texter. Verktyget innehåller återkoppling som eleven förstår och kan lära sig något av för att göra bättre ifrån sig vid nästa tillfälle.

Det kanske låter självklart. Men både kvalitet och likvärdighet är tyvärr av varierande kvalitet på många skolor över landet och man saknar dessutom ofta den tid det tar att ge varje elev precis det stöd som behövs. Med Formidas verktyg både tydliggörs och individanpassas lärprocessen och det är enkelt att också koppla verktyget till övriga digitala resurser som kan användas för att stötta elevens utveckling. För en verksamhet i stort, ända upp till huvudmannanivå, skapar verktyget unik data som kan ligga till grund för hela verksamhetens planering och utveckling. Detta i och med att man ges nya sätt kan mäta lärprocesser hela vägen ner på elevnivå och sedan rikta resurser. Detta är något som idag är ovärderligt när det gäller riktig verksamhetsutveckling men som tyvärr ofta är eftersatt dels på grund av att man är omogen när det kommer till analys och utveckling, dels på grund av att man saknar relevant verksamhetsdata.

Isaks och hans kollegors resa som entreprenörer började med en kontakt med Almi Företagspartner i Kronoberg. Där fick de innovationsbidrag för att utveckla verktyget och de sökte och fick snabbt en plats i vår inkubationsprocess. Nu är Formida ett tillväxtföretag som växer snabbt och Isaks idé har utvecklats till ett omfattande pedagogiskt verktyg för lärare i deras vardagliga arbetsuppgifter. Idag handlar det inte bara om återkoppling till eleverna utan även om planering, uppföljning och statistik som gynnar den pedagogiska utvecklingen i lärarteamen och på skolor runt om i Sverige. I mötet med Monica fick Formida även flera goda råd kring utveckling av ett IT-bolag och satsningar på olika marknader. Vi följer med spänning den fortsatta utvecklingen och redan nu finns det kontakter med andra länder för att lansera verktyget där.