Konsten att skriva en ansökan

Konsten att skriva en ansökan

Att skriva en ansökan kan vara krångligt. På Företagsfabriken hölls under måndagen en introduktion till hur man på bästa sätt skriver ansökningar till VINNOVA:s utlysningar.

Utbildare var Marie-Louise Eriksson, med en bakgrund inom forskning och offentlig sektor. Nu driver hon eget företag med specialinriktning på offentlig upphandling och statsstödsansökningar.
Utbildningen innehåll en teoretisk del och en del med praktiska övningar där deltagarna fick identifiera relevant utlysning och krav kopplat till utlysning och skissa på en potentiell projektansökan.
– Det här är något du skulle behöva direkt när du kommer in som nybakad inkubatorföretagare. Jag gjorde en liknande ansökan nyligen och jag känner att jag hade gärna haft den här utbildningen innan. I så fall hade den ansökan jag gjorde blivit mycket bättre, säger Jimmie Gyllenbris på Itfitsu, ett av företagen i vårt tillväxtprogram.