Digitalt event för nya samarbeten, innovativa lösningar och vinnande koncept

Digitalt event för nya samarbeten, innovativa lösningar och vinnande koncept

Automatiserad vattenstyrning i stadens parker. Det är en ny utlysning inom projektet Diaccess. Som en projektpartner anordnar Företagsfabriken Innovation workshop med match making den 1/12 för att möjliggöra nya samarbeten och potential för innovativa lösningar på aktuell utmaning.

Diaccess är ett projekt där Växjö kommun i nära samverkan med näringslivet ska utveckla digitala lösningar på samhällsutmaningar. För varje cykel identifieras nya utmaningar och i denna cykel handlar utmaningen om ”Automatiseraad vattenstyrning i stadens parker”. Läs mer om utmaningen på www.diaccess.se

För/Varför

– Hur kan automatiserad vattenstyrning hålla ner kostnaden och minska vattenförbrukningen?

– Hur kan personalens resurser användas mer effektivt samtidigt som vattnet regleras runt om i staden?

Två frågeställningar i en utmaning. Har du en del av lösningen eller en kompetens/ erfarenhet som kan vara till nytta för en eller båda delarna?

Välkommen på Innovation workshop med match making!

Datum: Den 1 december

Tid: kl. 09.30 – 12.00

Var: Digitalt möte

Anmälan: Sker genom att klicka här!

Vi vill gärna ha med dig!

Välkommen att delta på denna innovationsworkshop där det också finns möjlighet till match making med andra innovatörer/entreprenörer. Syftet med workshopen är att möjliggöra nya samarbeten. Vi tror att det ger potential till nya lösningar.

Eventet anordnas av Företagsfabriken och är öppet för alla som är intresserade av att hitta lösning på utmaningen samt träffa andra innovativa människor för att bygga nya samarbeten.

Under eventet får du inspiration kring innovation och höra mer om utmaningen från behovsägaren. Du får också möjlighet att presentera dig själv i syfte att förenkla för nya samverkansformer.

För frågor kontakta elina.landqvist@foretagsfabriken.se