Fabriksfrukost med Handelskammaren

Fabriksfrukost med Handelskammaren

Vi på Företagsfabriken vill tacka för ett mycket trevligt och inspirerande besök. Under tisdagen hade vi nämligen äran bjuda Sydsvenska Industri- och Handelskammaren på frukost.

Sveriges Handelskamrar består av elva regionala handelskamrar vars syfte är att förbättra näringslivets villkor. Sveriges Handelskamrar driver främst infrastrukturfrågor där man vill se flera lösningar mellan det privata näringslivet och staten. Energipolitiken, kompetensförsörjningen och att höja nivån på den kommunala servicen till företagen är andra frågor som drivs av kammaren.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren är en av elva kamrar. För 2022 finns en handlingsplan där tio särskilt viktiga områden listats.

Dessa är:

• Innovation och FoU (forskning och utveckling)

Skapa en arbetsgrupp för att företegens behov avseende innovation, arbeta med Scaleup tillsammans med forskarparker och djupanalysera innovation och FoU i Sydsverige.

• Nationell plan för vägar och järnvägar

Samverka med regionernas politiska ledning för gemensam påverkan, arbeta för en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör och verka för en ny stambana för höghastighetståg.

• Flygets framtid efter pandemin

Verka för politiskt stöttning av regionala flygplatser.

• Säkerhet – IT och kvalitetssäker transport

Samarbeta med länsstyrelser, tull, kriminalvård och polis gällande brottsförebyggande åtgärder för näringslivet. Projekt i samarbete med polisen för att kvalitetssäkra transporter har startats.

• Tillgång till effekt och lägre priser

Verka för att det sydsvenska elområde SE-4 avskaffas och verka för investeringar i installerad effekt i Sydsverige.

• Öresundsregionen

Ta initiativ till nya nätverk, arbeta för bättre pendlingsvillkor och för att överskottet från Öresundsbron investeras i regionens infrastruktur.

• Agenda 2030

Genomföra seminarier kring hållbarhet och Agenda 2030, hållbarhet genom innovation och underlätta företagens kontakt med myndigheter i hållbarhetsfrågor.

• Kompetens: Yrkesutbildning

Utveckla lärlingsutbildning för nyanlända, samverka med andra handelskammare för utveckling och start av dubbel yrkesutbildning och genomföra traineeprogram som är gemensamt för flera företag och Linnéuniversitetet.

• Internationalisering

Bevaka och verka för öppna gränser och rörlighet inom EU.

• Digitalisering

Verka för stärkt digital infrastruktur i form av mobiltäckning och utbyggnad av bredband och följa utvecklingen med särskilt fokus på AI.

Läs mer: Styrelseakademien – med sälj på agendan

Titta: Det här är Företagsfabriken

Sista chansen: Anmäl dig till vårens 10xPengarna!