Företagsfabriken i Kronoberg har blivit antagna till The Yes Ways program för 2020-2021

Företagsfabriken i Kronoberg har blivit antagna till The Yes Ways program för 2020-2021

Företagsfabriken är en av sex inkubatorer och Science Parks i Sverige som har blivit antagna till The Yes Way program för 2020-2021. The Yes Way arbetar för ett jämställt och inkluderande innovationsfrämjande. Programmet fortlöper under två terminer och bygger på beprövade metoder och kunskaper kring jämställdhet och inkludering som förmedlas genom individuell coaching och via erfarenhet och kunskapsutbyte mellan deltagande organisationer.

The Yes Way riktar sig i första hand till Sveriges science parks och inkubatorer för att de, genom nya metoder och arbetssätt, ska bli bättre på att ge stöd åt en bredd av entreprenörer och därmed skapa ett mer jämställt och inkluderande innovationssystem. Programmet hjälper deltagarna att implementera beprövade verktyg som ska ge fler människor möjlighet att vara en del av samhälls- och teknikutvecklingen oavsett kön, ursprung, ålder eller funktionsvariation. Något som i sin tur ger utrymme åt nya och annorlunda innovativa lösningar, kompetenser och företagsformer. ”Som Kronobergs inkubator är det viktigt för oss att vi är inkluderande i vår verksamhet och att företagen som ingå i vår inkubationsprocess representerar Kronobergs befolkning. Alla entreprenörer i Kronoberg ska känna sig välkomna till Företagsfabriken. Detta är något vi jobbar aktivt med och följer upp redan idag, men genom att delta i The Yes Ways program, kommer vi få fler verktyg och kunna implementera nya processer som gör oss ännu bättre på detta ” säger Sandra Ruuda, VD för Företagsfabriken.

Enligt en undersökning som publicerades av Svenskt Näringsliv är 6.8% Kronobergs kvinnor företagsamma* vilket är en bit under rikssnittet i Sverige på 7.9%. ”Vi vet att det finns många drivna kvinnliga entreprenörer i Kronoberg, och vi har haft privilegiet att haft flera av dem i vårt tillväxtprogram. Vi är dock övertygade om att det finns många fler kreativa och drivna kvinnliga entreprenörer i Kronoberg, och vi hoppas att vårt deltagande i The Yes Way kan ge oss fler verktyg att stimulera mer kvinnligt företagande i Kronoberg” säger Sandra Ruuda.

Utöver Företagsfabriken från Kronoberg kommer även Lu Innovation (Lunds Universitet), High 5, Region Värmland, Uppsala Innovations Center (Uppsala Universitet) och Wargön Innovation att ingå i programmet som sträcker sig från hösten 2020 fram till sommaren 2021.

Läs mer om The Yes Way här samt om programmet här

Bild: Melina Bergström och Sara Mpumwire från The Yes Way. Foto: Olivia Arte

*Termen företagsam innebär att man har en f-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller VD eller styrelseledamot i ett aktivt aktiebolag)