Företagsfabriken är med i projektet DIACCESS

Företagsfabriken är med i projektet DIACCESS

Företagsfabriken är stolta över att vara en av sju samarbetspartners i projektet DIACCESS som drivs av Växjö Kommun och startade 1:a september 2019. Projektet drivs med syftet att ta fram nya och framförallt digitala lösningar till Växjö kommun och de utmaningar och behov som identifierats i kommunen. De här smarta, hållbara och konkreta digitala lösningarna avser skapa en ökad livskvalité för Växjö kommuns invånare, företag och besökare.

Namnet DIACCESS är en förkortning av ”Digital Acceleration for Medium Sized Cities” och finanseras till 80% av bidrag från EU-programmet Urban Innovations Actions (UIA. UIA är ett nytt EU program som riktar sig till städer i EU med över 50 000 invånare och som finns med målsättningen att utveckla världsunika innovationer för hållbar samhällsutveckling. Utöver Företagsfabriken är även Wexnet, Vöfab, Castellum, dizpark, Godahus och Linneuniversitetet partners i detta projekt.

Företagsfabrikens roll i detta projekt är att koppla samman de drivna och kreativa digitala innovatörer som finns i Kronoberg med utmaningarna och behoven som projektet avser att lösa. Det som gör DIACCESS speciellt är att istället för att tillämpa en traditionell upphandlingsmodell kommer en innovationspartnerskaps modell användas för att hitta de bästa de för lösa utmaningarna. Denna typ av nya modell används framförallt för att göra det enklare för mindre och mellanstora företag att kunna få uppdrag.

Lösningarna från innovatörerna behöver inte vara färdigutvecklade, utan de kan färdigställas under projektettiden i samarbete med Växjö Kommun. Detta för att skapa ett högt tak för innovatörernas kreativitet och problemlösningsförmåga, och möjligheten att testa sin lösningoch även få testa ett case som sedan kan säljas till någon av de 289 andra kommunerna som finns i Sverige, eller städer utomlands. Projektet kommer att pågå i 3 år med 5 innovationscyklar under 3 års perioden. Under varje innovationscykel kommer 1-3 behov/utmaningar som identifieras presenteras, och innovatörer kan registrera sitt intresse på projektets hemsida: diaccess.se Vill du hjälpa Växjö kommun att lösa utmaningar man står inför?

Är du en kreativ problemlösare som har bra idéer hur man kan lösa problem genom digitala processer? Gå in på projektets hemsida för att läsa mer och anmäla ditt intresse: www.diaccess.se