AI-företaget Gimic från Växjö gör exit från Företagsfabriken – med målet att bli världsledande inom autonoma visuella inspektioner vid 2025.

AI-företaget Gimic från Växjö gör exit från Företagsfabriken – med målet att bli världsledande inom autonoma visuella inspektioner vid 2025.

Växjöföretaget Gimic, som använder AI teknik för att upptäcka defekter och felaktigheter i tillverkningsindustrins produktionsled gör nu exit från Företagsfabrikens Tillväxtprogram. ”Vi vill göra svensk industri mer konkurrenskraftig” säger Gimics grundare Marcus Nilsson. Efter utvecklat och testat sin produkt de senaste två åren är det nu fullt fokus på försäljning, med målet att bli världsledande inom autonoma visuella inspektioner vid 2025.

Företagsfabriken är Kronobergs företagsinkubator som hjälper regionens entreprenörer att förvandla affärsidéer till potentiella tillväxtföretag under ett Tillväxtprogram som sträcker sig upp till 30 månader. Växjöföretaget Gimic gör nu efter avslutat sin tid i Företagsfabrikens Tillväxtprogram en framgångsrik exit från Företagsfabriken. Gimic tillämpar samma AI-teknik som används för självkörande bilar i tillverkningsindustrin för att upptäcka defekter och felaktigheter som kan uppstå i produktionen. På detta sätt säkrar man hög kvalitet på produktionen och leveransen.  ”Vårt mål är att göra svensk industri mer konkurrenskraftig. Vi vill göra det möjligt för tillverkningsindustrin att använda sitt mänskliga kapital på bästa sätt genom att automatisera delar av tillverkningsflödet” berättar Marcus Nilsson, Grundare av Gimic.

Gimic startades av Marcus Nilsson som alltid haft ett intresse av att använda bildbehandlingsprogram för att bygga 3D modeller. Efter att avslutat sina studier på Chalmers arbetade Marcus inom tillverkningsindustrin, och då insåg Marcus Nilsson att det fanns förbättringspotential i kvalitetssäkringen. Flera år senare efter arbetat med Virtual Reality och spelindustrin uppmärksammade Marcus att AI tekniken utvecklades mer och mer och han fick idéen att tillämpa AI tekniken i tillverkningsindustrin. Efter denna insikt sökte Marcus till Företagsfabriken i Kronobergs Tillväxtprogram för att få hjälp att utveckla sin idé och skapa ett bolag. När han blev antagen, gick han ner till halvtid på sitt vanliga jobb för att kunna utveckla Gimic. ”Utan Företagsfabriken, hade Gimic inte funnits. Det är en så lång väg och driver man ett tekniktungt företag måste man fokusera på de tekniska bitarna, men man behöver de andra delarna också – hur man driver bolag och vad man behöver för det, och det har vi fått på Företagsfabriken”. Under tiden i Företagsfabriken fick Gimic betydande investeringar efter pitchat för investerare vilket gav luft under vingarna och ytterligare bekräftelse på att det Gimic gjorde var rätt. Den största bekräftelsen kommer vid installationen av produkten i en automatiserad cell hos Swepart där produkten och systemets alla delar testades och fungerade som planerat. ”Då hade vi jobbat med Gimic under 1.5 år för att kunna komma fram och testa och validera att hela systemet funkade som det skulle”, berättar Marcus Nilsson, grundare av Gimic. Utöver skapa och validera systemet har Marcus byggt bolaget och skapat ett team under tiden hos Företagsfabriken, och utöver Marcus Nilsson består Gimic numera av ytterligare sex stycken anställda.

Nästa steg för Gimic som redan har flyttat in i ett kontor som är vägg i vägg med Företagsfabrikens kontor, är att komma ut till fler kunder och sälja in sina system till fler tillverkande företag. Man för redan nu dialog med lokala bolag i regionen men även utländska tillverkande bolag samt de svenska storbolagen Scania och Ericsson. ”Vårt mål är att bli världsledande inom autonoma visuella inspektioner vid 2025” berättar Marcus Nilsson, grundare och VD för Gimic.

Företagsfabriken har just nu tio företag i sitt Tillväxtföretag i sitt Tillväxtprogram och välkomnar ansökningar till sitt program under hela året på sin hemsida. Gällande Gimic säger Sandra Ruuda, VD för Företagsfabriken i Kronoberg: ”Det har varit inspirerande att se den resa som Gimic har gjort hittills, och även om Gimic lämnar vårt Tillväxtprogram är vi glada att ha dem som kontorsgrannar så vi kan fortsätta att på nära håll kunna följa deras spännande tillväxtresa, som bara är i sin linda ännu.”

Marcus Nilsson har alltid velat driva att företag. Innan han blev antagen till Företagsfabriken med Gimic, hade han skickat in två andra idéer som inte antogs hos Företagsfabriken. Marcus Nilssons tips till andra entreprenörer i Kronoberg är ”Våga be om hjälp, du behöver hjälp för att bygga bolag. Var uthållig och tro på din idé. Testa din idé så tidigt som möjligt genom att ta in kunder så tidigt som möjligt. Det är en fördel att bygga på det man är intresserad av så att du orkar hålla på med det en längre tid”.