Nu ska Växjös sopkärl kalla på sopbilarna när det är dags för tömning

Nu ska Växjös sopkärl kalla på sopbilarna när det är dags för tömning

I Växjö pågår ett innovationsprojekt, där sopkärlen i miljörummen ska kunna kalla på sopbilarna när de är fulla istället för att rutterna styrs av datumbestämda körscheman.

Den nya lösningen har utvecklats inom ramen för Diaccess-projektet, där Företagsfabriken är en av flera projektpartners. Huvudägare för projektet är Växjö kommun och behovsägare i detta fall är SSAM (Södra Smålands Avfall och Miljö), som tillsammans med innovatören Bintel AB står för den nya lösningen.

Den nya lösningen baserar sig på IoT-teknik. Med hjälp av sensorer på sopkärlen ska data samlas in om när det blir dags att tömma. Den stora utmaningen har varit att sätta upp en systemarkitektur som utifrån analys av data genererar behovsanpassade körscheman för tömning istället för dagens datumstyrda.

Efter en intensiv utvecklingsperiod är det nu dags att provköra den nya lösningen i praktiken. Den 25 april startar testet som inkluderar 1400 sopkärl på ett distrikt i Växjö. Initialt är lösningen utvecklad för miljöhusen i så kallade flerbostadshus, men kan över tid utvecklas till fler områden, exempelvis till kärl för trädgårdsavfall.

Målet är med den nya innovationen är att den ska leda till såväl ekonomiska som miljömässiga vinster och därmed att fler kommuners avfallsbolag skall vara intresserade. Det finns goda grunder till förhoppningen. En tidigare genomförd undersökning av SSAM indikerade att cirka hälften av sopkärlen skulle tömmas mer effektivt om styrningen baserade sig på fyllnadsgraden istället för datum. Att följa och verifiera den effekten i praktiken är det man nu önskar sig när testet drar igång.

Läs mer om projektet här!