Sökes: Startups med cirkulära lösningar för plastkonsumtion

Sökes: Startups med cirkulära lösningar för plastkonsumtion

Sitter du på en lösning på hur vi kan lyfta återvinningen av plast till en ny nivå? Projektet Omställningslyftet söker dig.

Ökad cirkularitet av plast kan innebära ökad livslängd, möjlighet att reparera, ökad återanvändning och bättre återvinning.

Plast är ett fantastiskt material som kan användas i många olika applikationer. Diversiteten av plaster, samt att plasten oftast kommer från fossila källor innebär dock flera problem för miljön och de system som ska sluthantera plasten.

Omställningslyftet är ett nationellt initiativ som ska underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. 

Företagsfabrikens branschförening SISP (Swedish Incubators and Science Parks) är en av åtta projektpartners som står bakom Omställningslyftet. Att hitta smartare lösningar att återvinna plats är ett av projekten som ingår i Omställningslyftet.

Projektet söker startups eller mindre företag som utvecklat cirkulära lösningar för platskonsumtion. Alla företag som anmäler sig ingår sedan i en matchningsprocess, där antagna lösningar får en inbjudan till en workshop i maj tillsammans med två eller flera aktörer som har potential att realisera lösningen.

Senaste dag för ansökan är 20 februari – ansökningslänk hittar du här!

Vill du veta mer om projektet? Klicka här!