SUSTAID Infoträff

SUSTAID Infoträff

Klimatet förändras med efterverkningar som naturkatastrofer och vattenbrist, som nu även blivit kännbart i Europa. Samtidigt som världen fortfarande kämpar med coronapandemin och fler och fler människor är på flykt. Behovet är större än någonsin av smarta hållbara lösningar för energi, mat & ”food-tech”, förpackningar, infrastruktur/logistik, risk & säkerhet, tillgång till rent vatten samt hygien- & sanitetslösningar som fungerar i fält – allt för att rädda liv. Vi arrangerar en informationsträff om SUSTAIDs program som riktar sig till dig som har idéer, innovationer eller lösningar som kan bidra till minskad miljöpåverkan och som kan användas både nationellt och internationellt.

Nu har du chans att få ta del av ett unikt upplägg under ett år arrangerat av FN-programmet SUSTAID, med partners – för att utveckla din förståelse för vilka produkter som behövs i en krissituation. Den 6 oktober bjuds innovatörer, företag, akademin och organisationer in till ett kostnadsfritt informationsmöte där SUSTAID med partners och experter inspirerar och berättar om programmets erbjudande – allt för att förstå hur du kan anpassa eller utveckla dina produkter eller din verksamhet för en internationell krismarknad. Läs mer om detta på Sustaids hemsida.

Om du är innovatör eller har företag inom nämnda områden är du välkommen att anmäla dig till detta informationsmöte, bestående av inspirationspresentationer och en kort workshop.

Datum: 6 oktober
Tid: 13.00-17.00

Plats: Företagsfabriken, Framtidsvägen 12, 352 57 Växjö

Anmäl dig till eventet här.

Att  delta på informationsträffen är kostnadsfritt men om ni vill ta del av programmet tillkommer en kostnad baserat på er omsättning och antal anställda enligt modellen nedan:

MICRO: Mindre än 10 anställda: 7 500 kr
SMALL: Upp till 49 anställda och mindre än 10 miljoner Euro i omsättning: 15 000 kr
MEDIUM: Upp till 249 anställda, mindre än 50 miljoner Euro i omsättning: 25 000 kr
LARGE: Multinationella Företag: 100 000 kr

Det som ingår i programmet är:
1. ETT AKTIVT NÄTVERK OCH MATCH-MAKING:
Möten med deltagande samarbetspartners, företag och medverkande i projektet, utbyte av relevant kunskap och erfarenhet samt ett forum för att knyta kontakter för framtida samverkan.

2. WORKSHOPAR:
Genom ett aktivt deltagande få och dela fördjupad kunskap, erfarenhet inom olika delar av internationell kris och katastrof samt FN:s Globala Mål, genom föreläsningar, genomgångar, korta övningar, dialoger och reflektion samt knyta viktiga kontakter i och genom nätverket.

3. SCENARIO SIMULERING:
Genom en speciell övning från FOI, som genomförs i samband med workshoparna, får medverkande en inblick i de komplexa situationer som katastrofer, krig och konflikter innebär. Därmed skapas en förståelse för allvaret och kontexten samt det verkliga be- hovet och de möjligheter som finns hos behovs- ägaren i fält som de ska leverera till.

4. SYMPOSIUM OCH ALUMNIMÖTE EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM TAS UPP UTIFRÅN KRIS OCH KATASTROFSITUATIONER I FÄLT:  
• Behoven i fält • Antikorruption • Mänskliga rättigheter • Risk- och säkerhet i fält • Miljö/ klimatpåverkan, tropiskt- och ökenklimat • Socio-kulturella frågor och informella handelshinder till exempel kulturella skillnader, gender, religiösa aspekter, utbildningsnivå, språbarriärer • Praktiska frågor som till exempel flyktinglägrens uppbyggnad och logistik • FN-Upphandling • Fördjupad förståelse för FN:s 17 globala mål och hur de kan användas av er • Livscykeltänkande för produkter, tjänster och lösningar.