10 tips för en vinnande pitch

10 tips för en vinnande pitch

Hur gör pitchar man på bästa sätt? Här är tio råd på vad du ska tänka på när du förbereder din presentation, särskilt riktad mot potentiella investerare.

På Företagsfabriken tränar vi företagen på hur de ska pitcha till investare och vi har även en gjort en sammanställning på vad man bör tänka på när man vill hitta investerare till affärsidé. Se den listan här.

Här följer tio råd på vad du ska tänka på när du förbereder din presentation, särskilt riktad mot presumtiva investerare.

1 Kort och entusiastisk presentation

Berätta exakt vad ditt företag gör inom de första tio sekunderna. Gör sedan din presentation så kort som möjligt genom att utesluta oviktiga detaljer. Ha en tydlig struktur på innehållet och leverera en pitch eller presentation som visar ditt självförtroende och entusiasm. Det ska synas att du har förmågan att övertyga världen om din dröm.

2 Beskriv kundgruppen

Tala om vilka kunderna är som kommer köpa dina produkt. Berätta om vilken typ av människor de är.

3 Fördelarna med din produkt

Förklara varför de här människorna kommer betala för din produkt.

4 Redogör för konkurrenterna

Här finns ingen ursäkt – du har konkurrenter oavsett hur innovativ och ny din produkt är. Investerare måste få veta hur du skiljer dig från befintliga aktörer och hur du kommer agera för att nå dina kunder.

5 Du och ditt team

Förklara hur du som företagare är så fantastisk på att driva ditt företag. Berätta om din och ditt teams erfarenhet som gör att du och ni kommer lyckas med affärsidén och leda företaget till framgång.

6 Kapitalbehov

Var tydlig med hur mycket pengar du vill ha av investeraren. Redogör för vad du ska använda pengarna till. Du måste berätta hur investerade pengar kommer att hjälpa företaget och hur de kommer att generera vinster. Realistiska ekonomiska siffror och statistik är viktiga beslutsunderlag för investerare, t.ex. försäljningssiffror, kassaflöden m.m. Visa dina immateriella tillgångar. Om du har ett patent eller ett varumärke, är de viktiga att framhålla.

7 Illustrativ och minnesvärd presentation

Illustrera ditt huvudsakliga budskap med en minnesvärd berättelse som det går att relatera till. Bygg upp med fakta och stärk argumenten.

8 Röstläget

Variera röstläge och tempo, utan att tala för långsamt eller för snabbt. Här är återigen engagemanget viktigt, då det ska synas genom hela pitchen.

9 Träna!

Fortsätt att träna och förbättra din pitch, för om du inte lyckas med att hitta en finansiär vid första tillfället, står dig flera möjligheter åter.

10 Uppföljning

Var tillgänglig efter pitchen för att besvara frågor och och nätverka. Följ upp pitchen med mail eller genom att boka möten.

Bonus-tips: Ta varje chans!

Du vet aldrig vem det är som lyssnar. En person kan förändra allt. Genom att regelbundet pitcha dig själv och din idé oavsett om det är på en middag, ett frukostmöte eller inför publik, så utvecklas du i processen. Du utvecklar inte bara din förmåga att blir bättre på att pitcha, utan du bygger även upp varumärket. Var öppen och inbjudande i din pitch så blir det lättare för din omgivning att bli en del av din vision.