Event: Klimatdriven effekthushållning

Event: Klimatdriven effekthushållning

Tisdagen den 30 maj hålls ett spännande event på Växjö Linnaeus Science Park. Eventet tar avstamp i resultaten av förstudierna i Crossways, projektet som syftar till att utveckla en klimatneutral stadsdel. Läs mer om eventet och anmäl dig på inbjudan nedan!