Antagningskriterier för inkubatorsföretag

Vid ansökan i Innovationstävlingen 2024 måste företaget uppfylla Företagsfabriken antagningskriterier för inkubatorföretag:

Grundarägt:

Grundarteamet skall tillsammans äga minst 75% av företaget.

Grundardrivet:

Företagets grundare skall kunna arbeta minst 40% dagtid.

Innovation:

Vad menar vi med att ett företag ska vara innovativt? Innovation kan vara en ny lösning, produkt eller ett nytt sätt att lösa flera problem på nytt vis med befintliga lösningar. Med andra ord något som skiljer sig från konkurrenter och skapar försprång till konkurrenter. Behöver inte vara en uppfinning eller avancerad teknisk lösning. Men inte en lösning i mängden.

Agenda 2030:

Affärsidén skall arbeta mot ett eller flera av de globala målen i Agenda 2023.

Skalbarhet:

Företaget skall ha en definierad affärsmodell med tydliga skalbarhetsfördelar och bedöms ha potential att växa med framtida resultat.

Unika kunskapstillgångar:

Företaget skall ha unika kunskapstillgångar som gör det möjligt att utveckla ett nödvändigt tidsförsprång för att nå marknaden i tid.

Internationalisering:

Affärsidén skall ha potentialen att lyckas internationellt och på fler marknader än den svenska.

Marknadsredo/potential:

Företaget har potential att uppnå en omsättning om 30 miljoner SEK fem år efter marknadsintroduktion, men har ännu inte återkommande försäljning.

Driven entreprenör:

Entreprenören skall ha en vilja, ambition och kompetens att utveckla affärsidén och företaget och kunna lägga minst 50% dagtid. Under år 2 skall engagemanget motsvara 100% varav minst 50% dagtid.

Övrig information:

Att vara ett inkubatorföretag innebär möjlighet till stöd i form av tjänster och resurser för företagsutveckling och/eller validering och verifiering av affären. Företagsfabriken kan således inte ge stöd i form av ”rena pengar” till inkubatorföretagen som vi arbetar med.