Hitta finansiering till din affärsidé

Hitta finansiering till din affärsidé

Hur ska jag som företagare få tag på kapital?

Det är en av de svåraste men också viktigaste frågorna du som företagare ställer dig. Den frågan kan återkomma allteftersom ditt företag växer och du antar nya utmaningar. Banklån är bara ett alternativ – det finns en mängd olika sätt att få tag på kapital till sin affärsidé. Almi Företagspartner har tillsammans med Driva Eget tagit fram en finansieringshandbok som visar på flera olika sätt att finansiera ett företag. Det är dock ofta samma grundregler som gäller:

  • Visa dina affärsidé eller expansion på ett trovärdigt och ärligt sätt. Finansiären vill veta att pengarna kommer kunna betalas tillbaka. Här har vi sammanställt en lista över vad du bör tänka på när du ska träffa investerare
  • Ha kolla på vilket finansieringssätt som är bäst för ditt företag. 
  • Ge inte upp för att en säger nej. Det finns flera olika möjligheter till finansiering!

Ta en titt i den 24-sidiga handboken Finansiera ditt företag – Så hittar du kapital för att starta och växa och läs om alla de möjligheter som finns, så som Almi, crowdfunding, riskkapitalister och affärsänglar, innovations- och tillväxtstöd m.m. >> Finansieringshandboken 2017 (pdf) 

Hitta finansiering som passar ditt företag – här är några olika sätt

>> Tillväxtlån hos Almi Almis Tillväxtlån riktar sig till innovativa små och medelstora företag. Syftet med lånet är att ge möjlighet för innovativa företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet. Lånet kan användas till investeringar och rörelsekapital.

 >> Almis Företagslån För företag som vill växa finns Almis Företagslån. Det kan till exempel avse en marknadssatsning, produktutveckling eller en investering i produktionsutrustning. Almi ser gärna att annan finansiering också finns. 

>> Almis Exportlån Exportlånet liknar företagslånet, men kan även tas i utländsk valuta och blir aktuellt när man vill att företaget ska göra någon form av internationell satsning

>> Almi Invest Har ditt företag en stor potential att växa kan det finnas vilja hos Almi Invest att investera. Ditt företag bedöms utifrån affärsidéns potential samt dig och ditt teams förmåga att bygga tillväxtföretaget. Almi Invest engagerar sig aktivt i styrelsen och företagets utveckling. 

>> Riskkapital Att ta in riskkapital och investerare är en process. Eftersom investerare vill kunna göra ”exit” och få tillbaka sina satsade pengar, innebär det att du i framtiden kan tänka dig att sälja eller börsnotera företaget. Att få nya delägare handlar inte bara om finansiellt kapital. Det är även ett kompanjonskap liksom utökad kompetens och kontaktnät.

Ett lokalt nätverk av investerare finns i Investerare Sydost som ordnar fyra investerarträffar varje år där du som företagare har möjlighet att pitcha din affärsidé.

Ett exempel på en lokal investerare är Entreprenörinvest som är en finansiär för företag som vill bidra till tillväxt och fler jobb på landsbygden. >> Crowdfunding Nätbaserade investeringsforum där du som företagare presenterar din affärsidé på en slags anslagstavla finns det ett flertal av i Sverige och världen – i form av en crowdfunding-webbplats. Investerarna kan vara allt från privatpersoner till företag och de är många gånger okända. Här kan således en stor grupp individer eller företag med små summor hjälpa till att finansiera en verksamhet. De satsade pengarna kan vara rena donationer eller ske i utbyte mot någon slags ersättning i form av allt från ett eget exemplar av den färdiga produkten till aktier i företaget.

 >> Innovations- och tillväxtstöd Har du en ny, innovativ idé som kan ge tillväxt till regionen, kan du få stöd från flera myndigheter och organisationer. Innovation handlar om att det ska vara något nyskapande, det behöver alltså inte vara en helt ny uppfinning. Det kan lika gärna vara affärsmodellen som är innovativ.

Vidare är det viktigt att idén skapar arbetstillfällen och är en marknadskompletterande verksamhet. Stöd finns att söka bl.a. hos VinnovaTillväxtverket och Almi. På Verksamt.se finns information kring finansiering och företagsstöd sammanställt.