Nykomlingar till Företagsfabrikens Tillväxtprogram

Nykomlingar till Företagsfabrikens Tillväxtprogram

Förra veckan drog Företagsfabriken i gång höstens program för Tillväxtprogrammet. Till höstens program finns tre nya företag som har blivit erbjudna och accepterat platser i Tillväxtprogrammet.

Nu har tre nya företag kommit med i Företagsfabrikens Tillväxtprogram – det är Pooya Yousefi och Birthe Björkenstock från Solution Valley AB, Sofi Poulsen med Darkness Publishing AB och Arvid Hajilou. Solution Valley erbjuder trygghetstjänster genom en app och företaget var vinnaren i Innovationstävlingen som genomfördes våren 2020. I appen som företaget arbetat fram registreras användarnas hälsodata, till exempel pulsen och blodtrycket, och om några värden skulle börja avvika från de normala reagerar appen genom att larma. Även andra användare i närheten kan samtidigt larmas, så att olyckor eller plötslig sjukdom snabbt kan upptäckas.

Darkness Publishing AB står idag på tre ben: Eget författarskap, förlagsverksamhet där moderna sagor och berättelser är i fokus samt Skapande Skola – där barn uppmuntras att skapa berättelser och utveckla sin skrivförmåga och fantasi. 

Arvid Hajilou är antagen som privatperson med ett projekt att utveckla en plattform där det enkelt att köpa och säljas kvalificerade tjänster.

Deras tid började förra veckan med Introduktionsvecka, utbildningar och Fabriksfrukost där de tillsammans med övriga deltagare Tillväxtprogrammet diskuterade var man jobbar med just nu och aktiviteter som kommer i kommande månad. De kommer nu vara hos Företagsfabriken i två år och kommer att få kontinuerlig affärsrådgivning, experthjälp vid behov och utbildningar inom allt från Företagsekonomi till hur man pitchar sig själv och sitt företag till investerare. Läs mer om Företagsfabrikens tillväxtprogram här.