Ordförande Åberg: ”Det måste synas från Markaryd till Uppvidinge”

Ordförande Åberg: ”Det måste synas från Markaryd till Uppvidinge”

Att tillhöra toppen av inkubatorer i Sverige, ha ett brett inflöde av företag och en bredd som spänner över hela Kronoberg. Det är de tre viktigaste frågorna för Företagsfabriken, enligt styrelseordförande Fredrik Åberg. – Alla städer behöver någon form av inkubation för att tillvarata idéer, säger han.

Han har visserligen bott i Växjö sedan 2000 men det räcker att Fredrik Åberg öppnar munnen för att höra varifrån han kommer. Han är uppvuxen i Bromma, gick på universitetet i Stockholm och det var också i Stockholm han tog steget in i den banksektor han tillbringat i princip hela sitt yrkesliv.

Men till slut blev det Småland för Fredrik med hustru och tre söner – och han förstår än i dag knappt hur det gick till.

– Av någon otrolig anledning fick jag familjen med mig. Vi fattade ett strategiskt beslut att lämna Stockholm. Då jobbade jag med stora börsbolag och hade en bra karriär, men jag reste som en galning och var nästan aldrig hemma. Varje dag innebar två timmars kollektivtrafik, säger han.

Familjen Åberg har aldrig haft anledning att ångra sitt beslut. När Fredrik sätter Växjö i relation till Stockholm ser han många fördelar med att bo i en mindre stad. Någonting han märkte direkt, som nybliven distrikts- och regionchef för SEB i Kronoberg och Kalmar län.

– I Växjö jobbade jag mycket med små företag och i mindre kontor. Mycket handlade om landsbygdsfrågor och skogsfrågor. Man kom nära samhället på ett sätt man inte gör i Stockholm och i en mindre stad kommer du mer in under skinnet på kunderna än vad du gör i storstadsvärlden. Du får se fabrikerna och produkterna, du hälsar på personerna runt företaget och ett kundbesök tar en hel dag. Jag tyckte det var underbart.

Sedan flera år är Fredrik Åberg styrelseordförande i Företagsfabriken. Att Sverige puttrar av innovationskraft är ett faktum. Ett faktum som inte förvånar Fredrik Åberg. Tvärtom ser han en logisk koppling mellan dåtidens företagsstrukturer och dagens entreprenöranda.

– Under hela efterkrigstiden har vi haft några stora företag i Sverige som varit dominerande på världsmarknaden,  exempelvis Ericsson, Alfa Laval och Atlas Copco. De har i sin tur bäddat för en enorm underindustri med underleverantörer som byggt upp ett brett spektrum av mindre företag. Det fina med svensk industri är förmågan att kunna förändra sig. Bolagen som var stora för 20-30 år sedan har lyckats förändra sig och är stora även i dag. Jag tror att den kreativitet som finns hos de mindre företagen för att kunna leverera till de större skapat en industrikultur som vi ska vara stolta över.

Hur ser arbetet i Företagsfabrikens styrelse ut i dag?

– När jag kom in var vi mest åhörare som lyssnade på vd och sa ja eller nej. Arbetet har gått från att vara…inte passivt, men till att bli mer och mer aktivt. De senaste tre åren har vi jobbat väldigt mycket inom Företagsfabriken även om det inte synts utåt. Det har handlat mycket om rekryteringar och om att jobba mot kommunen och försöka få dem att förstå vad vi gör och förtydliga hur bra vi är. 

– Senaste året har vi delat upp ansvaret inom styrelsen, där jag tagit över ägarkontakterna. David, som är ny, ska ha mer fokus på affärsutveckling och företagen. Karin har tagit ett jättestort kliv på ekonomisidan och är i dag full support till vd när det gäller ekonomin. Ingegerd har otroligt viktiga kunskaper om projekt och har väldigt bra kontakt med Vinnova. Bredden och ansvarsfördelningen är bra.

Ser du någon förändring i synen på Företagsfabriken utifrån?

– Ja. Jag tror att den allmänna uppfattningen i början var att man undrade vad vi levererade och om vi hade tillräckligt med kvalitet. Vi fick ibland inte frågetecken men kanske utropstecken. Folk undrade vad vi gör och varför vi inte syns. Där tycker jag att vi brutit igenom väldigt bra. Sandra (Ruuda, tidigare vd) var duktig på att bryta isen hos kommunerna, vilket är ett av våra viktigaste mål. Jag har pratat med alla politiker jag känner om vikten av Företagsfabriken och det känns som att förståelsen inför de vi gör har ökat och att de lyssnar mer och mer. Nu har vi tagit mark och fått de tillskott vi behöver för att klara 2022.

Varför är Företagsfabriken viktig?

– Jag tror att alla städer behöver någon form av inkubation för att tillvarata idéer, hjälpa företag att etableras och skapa en miljö där de kan lära av varandra och säkerställa att utvecklingen går åt rätt håll. Som företagare måste du ha kommit en bit själv först och det stora jobbet börjar egentligen vid exit, där vakuum ofta uppstår. Vi funderar på hur vi kan fylla någonting även där.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för Företagsfabriken?

– Nummer ett: Att vi har den kvalitet som vi upplever att vi är på väg att ha nu och att vi är i topp när det gäller inkubatorer i Sverige.

– Nummer två: Ett brett inflöde av företag. Det är därför våra innovationstävlingar är så viktiga. Du måste helt enkelt ha ett brett flöde in för att hitta toppföretagen.

– Nummer tre: Det är viktigt att vi har en bredd i hela Kronoberg. Det måste synas från Markaryd till Uppvidinge.

Läs mer: Välkommen, Emil!

Lansering: Kickoffen blev en kickstart

Titta: 10xPengarna