Tillväxtkollen, del 9: Lean Startup 2

Tillväxtkollen, del 9: Lean Startup 2

I Företagsfabrikens Tillväxtprogram är begreppet Lean Startup är indelat i två utbildningar. Först en grundkursdel och därefter en del där repetition är det centrala och viktiga.

Här i Tillväxtkollen gör vi samma sak.

Vi repeterar Lean Startup:

• En startup skiljer sig från en traditionell affärsmodell.

• Den största skillnaden är tempot: det handlar om att utveckla en idé snabbt.

• I denna temposkillnad har startups en tydlig uppsida – men omvänt gäller att en startup också innebär större osäkerhet och medför större risker.

• För att minimera riskerna för offensiva innovatörer finns metoden Lean Startup, som en serie metoder för att hjälpa innovatörerna.

• Innovatörerna stöttas med ett verktyg från Lean Startup där vissa saker kartläggs – saker som måste vara sanna för att den innovativa idén ska bli ett framgångsrikt företag.

• De faktorer och antaganden som ännu inte finns kartlagda och därmed inte kan anses vara sanna får entreprenörerna själva arbeta systematiskt med, för att skaffa bevis. 

Just nu är våra företag i Tillväxtprogrammet framme vid del 2. Kristian Elmefall håller i Företagsfabrikens workshop om Lean Startup. Kristian är senior managementkonsult med dubbelexamen i datalogi och MBA, Master of Business Administration.

– Lean Startup 2 tar vid där Lean Startup 1 slutade. Efter en kort repetition av vad Lean Startup är går vi in mer detaljerat på verktygen inom Lean Startup och deltagarna får tillämpa dem på sina företag med stöd av utbildaren. När eftermiddagen är över har deltagarna kartlagt de viktigaste antagandena som de gjort runt sitt företag och fått verktyg för att förstå vilket som är viktigast att validera och hur de kan validera dessa antaganden.

Läs mer: Nu ska Växjös sopkärl kalla på sopbilarna

Läs mer: Anmälan: 10XPengarna på Konserthuset

Läs mer: Kvitton kvittar inte för Payl