Tillväxtkollen, del 2: Lean Startup

Tillväxtkollen, del 2: Lean Startup

I dag håller Företagsfabriken en workshop i Lean Startup – en metod som ökar chanserna att lyckas i en verklighet fylld av utmaningar och tuffa odds. Workshopen sker i två steg och leds av Företagsfabrikens affärsutvecklare Harry Håkansson och Kristian Elmefall. Häng med i del 2 i vår serie Tillväxtkollen.

En startup är, till skillnad från en traditionell affärsmodell, förenat med större osäkerhet eftersom en startup handlar om att utveckla en idé i högt tempo. 

”Det enda sättet att vinna är att lära sig snabbare än alla andra” för att citera Erik Reis, vars metodik kring begreppet Lean Startup tillämpas på Företagsfabriken.

Lean Startup är ett förhållningssätt som utmanar den klassiska synen på hur man bygger ett företag och bygger på att entreprenören snabbt vill utveckla sin företagsidé, testa den i skarpt läge, utveckla, testa på nytt och upprepa proceduren i en lång kedja.

Formeln för att lyckas ser, enligt Erik Reis, ut så här:

Bra idé + bra tajming + hårt jobb + innovation + genomförade = framgång.

”Lean Startup är ett antal metoder som syftar till att öka oddsen för entreprenörer att bygga en framgångsrik startup”.

Kristian Elmefall håller i Företagsfabrikens workshop om Lean Startup. Kristian är senior managementkonsult med dubbelexamen i datalogi och MBA, Master of Business Administration.

Vad innebär Lean Startup rent konkret för företagen i Företagsfabrikens Tillväxtprogram?

– Lean Startup är en samling verktyg men kanske framför allt ett förhållningssätt. Ett förhållningssätt som går ut på att innovation är någonting nytt och att antaganden som vi gör om nya saker ofta är felaktiga och måste därför styrkas med bevis, säger Kristian Elmefall.

Att innovatörerna i Företagsfabrikens Tillväxtprogram har innovativa idéer innebär att vägen framåt är okänd och därför innehåller mycket risker och stor osäkerhet. Därför stöttas entreprenörerna med ett verktyg från Lean Startup där vissa saker kartläggs – saker som måste vara sanna för att den innovativa idén ska bli ett framgångsrikt företag.

– När vi har gjort kartläggningen synar vi de olika faktorerna för att se vilka faktorer vi har bevis för redan i dag. Där det saknas bevis får entreprenörerna jobba systematiskt med att samla in nya bevis. På det sättet sänker vi risken i entreprenörens arbete. Det är därför företag i Företagsfabrikens Tillväxtprogram har större chans att lyckas, säger Kristian Elmefall.

Läs mer: Tillväxtkollen, del 1 – Value Proposition Design