Tillväxtkollen, del 3: Visionsworkshop

Tillväxtkollen, del 3: Visionsworkshop

Entreprenörerna i Företagsfabrikens Tillväxtprogram är just inne i en spännande och intressant fas där utbildningarna nästan avlöser varandra. Här är del 3 i vår serie Tillväxtkollen: Visionsworkshop.

Workshopen leds av Företagsfabrikens Lena Gustafsson, som är professionell ICF-ceretifierad coach. Vi bad Lena berätta vad en visionsworkshop är. 

Så här säger Lena:

När man som ny företagare kommer in i Företagsfabriken är en av de tidiga övningarna en visionsworkshop där vi drar ut linjen lite och ser vart företaget ser ut att vara på väg, vad olika val kan tänkas få för konsekvenser och hur det hänger ihop med företagarens personliga mål. Det handlar om att lyfta blicken och se de längre linjerna så att sedan i de snabba dagliga besluten har en riktning att hålla sig till eller göra ett aktivt val att justera. Det går fort i vardagen ibland, lätt att fastna i dagligt operativt och tappa bort tankarna på de långsiktiga effekterna av det som görs här och nu. Visionsworkshopen ger ett helikopterperspektiv att stämma av emot.

Lena Gustafsson.

För våra förinkubatorsföretag har vi workshopen Grundarteamet och vägen framåt. I den får grundarteamet dra upp en tidslinje så långt framåt de ser sitt företagande, när milstolpar kommer in och hur de ser på sin egen aktivitet i bolaget. Genom det gemensamma arbetet blir det synligt vart de är på väg och var de tänker olika om den vägen så att man tidigt kan hitta och förebygga potentiella risker och konflikthärdar.

När man kommer in i inkubatorn fullt ut gör vi en fördjupad visionsworkshop där vi tittar på de närmaste sju åren lite mer detaljerat. Hur ska bolaget utvecklas och vad får olika val för effekter på helheten? Det verktyget kan entreprenörerna  sedan själva använda löpande för att stämma av och reflektera kring pivoteringar längs vägen och vad just det beslutet kan få för effekt på helhetsbilden.

Läs mer: Tillväxtkollen, del 2: Lean Startup.

Läs mer: Tillväxtkollen, del 1: Value Proposition Design.