Tävlingsvillkor för Företagsfabrikens Innovationstävling 2024

Företagsfabriken i Kronoberg AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Företagsfabriken i Kronoberg AB använder de uppgifter du lämnat för att hantera och administrera tävlingen i enlighet med tävlingsvillkoren. Din personliga integritet är viktig för oss. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Ditt tävlingsbidrag och all information om ditt företag eller din företagsidé kommer behandlas med sekretess.

1. När du skickar in ditt tävlingsbidrag till oss godkänner du dessa tävlingsvillkor.
2. Tävlingen anordnas av Företagsfabriken i Kronoberg AB.
3. Företaget måste uppfylla Företagsfabrikens antagningskriterier
4.
Urval sker löpande och en möjlig vinnare utses i november.
5.
Företagsfabriken förbehåller sig rätten att inte utse en vinnare om kriterierna inte anses vara uppfyllda.
6.
Företagsfabriken har rätt att erbjuda enskilda företag möjlighet till stöd i Förinkubatorn.
7. Vinsten i tävlingen är en betald plats i Företagsfabrikens Inkubatorprogram i 12 månader, samt affärsjuridisk rådgivning från en av RosholmDell Advokatbyrås jurister till ett värde av maximalt 35 000 SEK. Detta pris administreras av Företagsfabriken i Kronoberg
8. Efter inskickat tävlingsbidrag kommer du bli kontaktad av Företagsfabriken för att boka in ett första möte med en representant från Företagsfabriken. Vid första mötet kommer du få mer information om Företagsfabriken, följdfrågor kring tävlingsbidraget, ditt företag eller affärsidé.
9. Tävlande som bedöms ha de främsta tävlingsbidragen kommer bli erbjudna att få pitcha sitt företag eller sin företagsidé för juryn av tävlingen som Företagsfabriken utsett. Pitchen, svaren på följdfrågorna och tävlingsbidraget i kombination kommer utgöra grunden för val av vinnare.
10. Juryn kommer utse det mest innovativa företaget / företagsidén man bedömer ha störst tillväxtpotential och där Företagsfabriken i Kronoberg kan bidra som mest genom sitt Inkubatorprogram.
11. Juryn kommer att bestå av representanter från Företagsfabriken i Kronoberg samt samarbetspartners till Företagsfabriken och juryns beslut går inte att överklagas.
12. För att kunna vinna måste du ha startat aktiebolag eller förbinda dig till att starta ett aktiebolag med säte i Kronoberg senast 6 månader efter du eventuellt vunnit tävlingen och blivit utsedd som vinnare i november 2024.
13. För att kunna delta i tävlingen ska du ha fyllt 18 år.
14. Tävlingsanmälan kan endast göras via denna sidan.
15. Arrangörerna beaktar bara tävlingsbidrag som är fullständiga och inlämnade inom tävlingsperioden via angivet digitalt ansökningsformulär. Vi förbehåller oss rätten att ta bort bidrag ur tävlingen, utan att i förväg meddela tävlanden. En sådan åtgärd kan följa på att bidraget bedöms vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande eller strider mot någon av våra policys, eller vid misstänkt fusk. Detta liksom övriga beslut kan inte överklagas.
16. Som tävlande intygar du att din ansökan är sanningsenlig och att du innehar upphovsrätt och eventuella andra rättigheter som kan gälla för bidraget. Företagsfabriken i Kronoberg AB kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som åsamkats som konsekvens av deltagandet i tävlingen. Som tävlande är du också medveten om och godkänner att Företagsfabriken eventuellt kommer att göra en due dilligence för ditt företag och dig som person.
17. Som vinnare av något av priserna godkänner du Företagsfabriken i Kronoberg AB, samt andra potentiella tävlingspartners, rätt att i sin kommunikation – och marknadsföring publicera namn och bild på dig/ditt företag samt din affärsidé i kommunikations – och marknadsföringssyfte utan begränsning i tid. Ingen ersättning kommer utgå med anledning av sådan kommunikation eller marknadsföring.
18. Priset ska användas i de vinnande företagens näringsverksamhet till aktiviteter som tydligt tar företaget framåt och verifierar affärsidén, beslut om aktiviteter ska ske i samråd med Företagsfabriken i Kronobergs affärsutvecklare och affärsutvecklingsansvarig.
19. Vinsterna går inte att bytas mot kontanter eller annan ersättning och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
20. Vinnaren kommer att ingå i Företagsfabriken inkubationsprocess under minst 1 års period.