Tävlingsvillkor för Innovationstävlingen

  • Företaget måste uppfylla Företagsfabrikens antagningskriterier och godkända mognadsnivåer enligt KTH IRL
  • Urval sker löpande och en möjlig vinnare utses i november
  • Företagsfabriken förbehåller sig rätten att inte utse en vinnare om kriterierna inte anses vara uppfyllda 
  • Företagsfabriken har rätt att erbjuda enskilda företag möjlighet till stöd i förinkubatorn.