Söker ditt bolag kapital?

Söker ditt bolag kapital?

Investerare Sydost arrangerar träffar där företag presenterar sig för investerare. Fram till den 29 mars tas intresseanmälan emot från i första hand företag i sydostregionen som vill växa, expandera och har behov av kapital.

För vem?
– För företag som växer och behöver kapital för att nå ut på större marknader eller utöka organisationen, mm. I första hand bolag i sydostregionen.
– Mindre bolag med stor potential att växa där privatinvesterares medel kan vara avgörande för att verksamhetens produkter och tjänster ska nå ut nationellt och gärna internationellt.
– Det ska finnas klara strategier och planer för hur företaget ska utvecklas och ett kapitalbehov mellan 1-5 mkr, har ibland varit upp till 10-15 mkr.

I dessa fall kan investeringsträffen vara något för ditt företag!
Investeraren erhåller ägande i bolaget som motprestation för att satsa kapital i bolaget. Investeringsträffen för utvalda företag är den 24 maj.

Anmälan?

Du anmäler dig genom att klicka här och följa länken!

Läs mer: Tillväxtkollen: Immateriella rättigheter

Läs mer: Möt Företagsfabrikens nya vd

Läs mer: Elina leder framtidens inkubator