Nu startar vårens innovationstävling - Företagsfabriken letar efter nästa affärsidé till sitt tillväxtprogram

Nu startar vårens innovationstävling - Företagsfabriken letar efter nästa affärsidé till sitt tillväxtprogram

Företagsfabriken utlyser för fjärde gången sin innovationstävling med målet att hitta nästa blivande tillväxtföretag i Kronoberg. Vårens innovationstävling lanseras den 10 mars och arrangeras i samarbete med Smålands Avfall och Miljö AB och med bidrag från patent- och varumärkesbyrån Hansson Thyresson AB.

Företagsfabriken är Kronobergs företagsinkubator och hjälper nystartade företag och entreprenörer med innovativa idéer att växa. Den 10 mars lanseras vårens Innovationstävlingen där vinnaren förutom en plats i Företagsfabrikens tillväxtprogram även får hjälp och stöd i frågor inom immaterialrätt såsom varumärkes- och patentskydd.

Detta är fjärde gången vi genomför denna en Innovationstävling där vi ber alla Kronobergare som har en affärsidé att skicka in sin idé till oss. Vi tycker det är kul att intresset har ökat för varje tillfälle, vilket vittnar om att det finns många Kronobergare som har spännande företagsidéer man vill förverkliga” säger Sandra Ruuda, VD för Företagsfabriken i Kronoberg. ”Denna gång har vi förstärkt vårt erbjudande ytterligare genom att ha med Hansson Thyresson AB som ger vinnaren sex timmar av rådgivning kring varumärkesskydd, patentskydd eller övriga frågor inom immaterialrätt” fortsätter Sandra Ruuda.

Företagsfabriken jobbar efter FNs globala agenda 2030 mål för hållbar utvecklig. Denna version av innovationstävlingen sker i samarbete med SSAM som delar ut ett separat pris till det bidrag som bäst uppföljer mål 12 kring ”Hållbar konsumtion och produktion” som kan minska avfall och ta tillvara på resurser på ett mer effektivt sätt.

SSAM arbetar för att ta till vara på alla resurser, samt minska och förebygga avfallsmängderna. Vår vision är ett Småland utan avfall, och som ett steg mot det målet vill vi minska det brännbara avfallet med 25% till 2025 jämfört med 2015. För att vi ska kunna nå målet och närma oss vår vision behöver vi samverka med aktörer i tillverknings- och tjänstesektorn. Med hjälp av dem kan vi  ställa om till en cirkulär ekonomi där resurserna används på ett smartare sätt och inte genererar avfall i onödan.” säger Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare Cirkulär Ekonomi, från SSAM AB.

Vi har det här samarbetet med Företagsfabriken, då de har kontakt med entreprenörer som har den typ av storskaliga idéer vi vill komma i kontakt med. Vi hoppas att vi genom att belysa arbetet med att förebygga och minska avfall uppmuntrar vi regionens innovatörer att skapa hållbara lösningar .” avslutar Anders Lundgren.

Vinnaren i vårens innovationstävling får en plats i företagsfabrikens tillväxtprogram med fokus på att utveckla nyskapande idéer till framgångsrika företag genom bland annat kontinuerlig affärsutveckling, utbildningar och hjälp med finansiering. I priset ingår:

  • 12 månaders betald plats i Tillväxtprogrammet, som motsvarar ett värde kring 100 000 kr
  • Konsulttjänster för frågor kring immaterialrätt för motsvarande upp till ett värde av 17 000 kr av Hansson Thyresson AB.

En deltagare kommer även vinna ett pris från Företagsfabrikens partner Södra Smålands Avfall och Miljö AB. Vinnaren av detta pris kommer att få 10 timmars konsulterande från hållbarhetsexperten Maria Svantemark – värde kring 18 000 kr samt 10 timmars konsulterande med experter från SSAM. Läs mer om detta pris här.

Tävlingen pågår från onsdagen den 10:e mars till och med måndagen den 19:e april och du läser mer om hur du kan tävla här.