Christina vill återvinna ett berg av glas: ”Finns väldigt stora miljövinster”

Christina vill återvinna ett berg av glas: ”Finns väldigt stora miljövinster”

En profilerad glasforskare med återvinning och återbruk som affärsidé. Kan det finnas en bättre plats för en sådan än mitt i Glasriket? Möt Christina Stålhandske, en av våra företagare i FramInk.

Hon hade en både gedigen och relevant utbildning men att hon skulle viga ett helt yrkesliv åt glas var en tillfällighet för Christina Stålhandske. Efter civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm och disputation i oorganisk och fysikalisk kemi vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala följde ett utbytesår i Georgia med studier i bioorganisk kemi.

När Christina sedan återvände till Sverige såg hon en utlyst tjänst på det som på den tiden hette Glasforskningsinstitutet i Växjö.

Hon blev intresserad, sökte och fick tjänsten – och på den vägen är det.

– Jag har jobbat med glas under hela mitt yrkesverksamma liv. Glasforskningsinstitiutet blev sedan Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som sedan blev RISE (Reseach Institutes of Sweden). Jag har egentligen hållit mig inom forskningsinstitutvärlden och jobbat mot kunder under alla år, säger Christina Stålhandske.

Med egna företaget Glass4Future ingår hon i Företagsfabrikens förinkubator FramInk.

Vilken är din affärsidé?

– Det jag vill är att öka hållbarheten kring glasfrågor. Varken återbruk eller återvinning sker i någon större utsträckning i Sverige dag. Tittar man på byggnadsglas återvinns och återbrukas det inte alls i den omfattning det borde göra. Det man gör är att en del fönster återvinns till växthus men inte mycket mer. Här skulle man kunna spara väldigt mycket.

Vad händer med allt överblivet glas som inte återvinns eller återbrukas?

– Det hamnar på deponi, dead end. Det blir slutförvaring. Det mesta på byggnadssidan hamnar där.

Vilken är din plan för att förändra det?

– Framför allt vill jag få till en miljödriven frågeställning, att vi inte kan hålla på så här. Dels är glas väldigt energikrävande att framställa, dels tjänar vi mycket på att återvinna det. Dessutom går det att spara ännu mer om vi lyckas förlänga livslängden och återbruka glaset. Det finns väldigt stora miljövinster att göra här.

Hur jobbar du och ditt företag för att skapa ett miljövänligare samhälle när det kommer till hur vi ser på glas?

– Jag jobbar med olika aktörer. Jag hjälper Ragnsells en del med att komma igång med återvinning av glas. De har också tidigare lagt det på deponi. Jag försöker få igång ett samarbete med Ryds glas, som är Sveriges största glasmästeri. De byter mycket fönster och får också in mycket fönster där en del slängs och en del hamnar på deponi. Ryds har redan glaset och skulle kunna göra nya produkter av det. Jag försöker även få till ett samarbete med SSAM så att de kommunala avfallsbolagen kan ta hand om sitt glas.

Vad har Företagsfabrikens förinkubator betytt för dig som företagare?

– Jag har tidigare inte hållit på med företagsverksamhet i egen regi och därför ger programmet väldigt mycket. Man får kontakt med andra i samma situation istället för att tidigare suttit mycket ensam hemma. Nu har jag ett kontaktnät. Lean-utbildningen är speciellt intressant och ger ett sätt att tänka som jag inte haft tidigare. Startups är en annan typ av verksamhet där affärsmodellen inte är så tydlig utan kan byta riktning. Det händer saker och det känns skönt att veta att det är normalt och att det inte bara är jag utan även andra som blir förvirrade (skratt).

Har du något tips du vill dela med dig till andra nyföretagare?

– Ja. Jag visste knappt vad Företagsfabriken var förrän jag blev tipsad om er och tog kontakt. Samma tips vill jag ge: Ta kontakt med Företagsfabriken, kom hit och snacka och se hur du kan passa in i organisationen. Det är viktigt att känna till att det finns stödverksamhet för nya företag.

Läs mer: Länsförsäkring Kronoberg: “Företagsfabriken är en härlig miljö att befinna sig i”

Läs mer: Företagsfabriken i juryn för EPR 2022 – här är alla vinnarna

Läs mer: Tillväxtkollen, del 8: IP – immateriella rättigheter