Starta företag i Lessebo kommun

På Företagsfabriken har vi privilegiet att träffa entreprenörer från Lessebo kommun som har nya och spännande affärsidéer och vi vet därför att det finns många spännande affärsidéer i Lessebo kommun. Det är många som drömmer om att starta eget, men vi vet att det tyvärr bara är en del som tar steget att starta eget. Ofta är det en rädsla att misslyckas som hindrar, eller att man vet inte hur man ska gå tillväga för att starta eget. För att hjälpa dig hur du bör gå tillväga för att starta eget företag i Lessebo kommun har vi skapat denna guide. Den innehåller tips på vad du bör tänka på och förslag var du kan vända dig för hjälp när du startar ett företag i Lessebo kommun. Lycka till! 

Hur startar man eget företag?

 1. Affärsidé

  Du har en affärsidé. Börja med att försöka konkretisera den så mycket du kan.
  Ställ frågorna:
  Vem kommer vara min kund?
  Varför kommer de vilja köpa din produkt eller tjänst?
  Varför kommer de köpa av dig och inte andra som erbjuder en liknande produkt? 
  Vilket behov löser din produkt/tjänst?
  Är du student på Linnéuniversitetet kan du vända dig till lnu Innovation för att få tips och vägledning.   
  En modell som vi på Företagsfabriken är Business Model Canvas, du kan läsa mer om den här. Eller så ser du vår Affärsutvecklare Lena Gustafsson berätta mer om den här.  

 2. Företagsform

  Viktigt är också att du tänker på vilken företagsform vill du ska välja. Du kanske tänker vilken företagsform är bäst, och det skiljer sig åt beroende på vilken verksamhet du vill driva. Det första du ska fråga dig är om du vill driva din affärsidé själv eller tillsammans med andra? Om du vill driva en kooperation tillsammans med andra kan du vända dig till Coompanion Kronoberg – som erbjuder kostnadsfri hjälp att starta och utveckla idéer tillsammans med andra.

  Biträdande Jurist Viktor Johansson från Företagsfabrikens partner RosholmDell Advokatbyrå,  som kan stödja med juridisk rådgivning i frågor om olika företagsformer, berättar här om bolagsformer och vad man bör tänka på här.

  Du kan även läsa mer om skillnaderna mellan de olika företagsformerna på verksamt.se.

 3. Testa din idé

  Har du personer i ditt nätverk som kan hjälpa dig?
  Den metodik vi använder på Företagsfabriken för just detta heter Lean Startup, lyssna på vår Affärsutvecklare Kristian Elmefall som berättar mer om vad det innebär, eller läs mer här.

 4. Skydda din affärsidé

  För nya blivande tillväxtföretag, där det ofta är idén och kunskapen som är det centrala i företaget, kan det vara väldigt viktigt att ha bra immaterialrättsligt skydd för att undvika att andra aktörer kopierar eller gör intrång i din idé. 

  Läs mer och få tips här, eller hos Hansson Thyresson som är specialisteter på patent- och varumärkeshjälp.

 5. Verksamhetsmål

  För att förstå hur mycket tid du kan avsätta för ditt företag och för att kunna mäta dina framsteg över tid och ha en tydlig uppfattning om vad du vill uppnå med din verksamhet behöver du sätta mål för din verksamhet. Det kan vara så att du vill driva din verksamhet för att få en extra inkomst eller för att kunna försörja dig. Har du dock som ambition växa fort och tankar om att lansera din produkt eller tjänst på internationella marknader – i kombination med en innovativ idé – boka då in ett möte med oss på Företagsfabriken för att se vad vi kan erbjuda med vårt tillväxtprogram eller ansök om en plats i vårt tillväxtprogram.

 6. Göra en budget

  Utifrån målet med din verksamhet behöver du göra en budget för att konkretisera ditt mål ytterligare. En budget hjälper dig att ha kontroll på din verksamhet och att komma igång. I budgeten svarar du på frågor som hur mycket behöver du för att starta din verksamhet. I din budget – eller din Likviditetsbudget – täcker du även vad behöver du att ha på ditt konto för att kontinuerligt kunna betala din verksamhets räkningar. I din Resultatbudget – skapar du förståelse för vad behöver för inkomster för att ha en lönsam verksamhet. För mer info och tips hur du kommer igång med ditt budgetarbete, vänd dig till: NyföretagarCentrum.

 7. Finansiering

  Hur kommer du kunna finansiera din verksamhet inledningsvis? Har du eget kapital, tar du ett banklån? Ett alternativ är att kontakta Almi Företagspartner som stimulerar nyföretagande genom erbjuda olika typer av lån, utbildning och rådgivning. Det kan också vara så att du tar in investerare som hjälper dig, här finns lite tips på vad man bör tänka på när man ska pitcha till investerare.

 8. Tillstånd och lokal

  Detta beror på vilka produkter eller tjänster du kommer att sälja, men det kan vara så att du är i behov av kommunala eller statliga tillstånd för driva din verksamhet. Det kan också vara så att du behöver en lokal för att driva din verksamhet – ett tips här är att vända sig till Lessebos näringslivskontor för att få hjälp att få de tillstånd du behöver och hjälp att hitta en lokal för din verksamhet.

 9. Marknadsplan

  En viktig del av din verksamhet är din marknadsföring och hur den ser ut för dig som företagare kan skilja sig åt beroende på vad du säljer och till vilka du vänder dig. En marknadsplan handlar egentligen om – Hur kommer dina kunder kunna hitta dig? Det kan vara så att du har ett nätverk av kunder redan, och det är kanon i så fall, men det kan också vara så att du  kommer behöva annonsera för få kunder eller fler kunder. Här har Almi Företagspartner utbildningar som kan hjälpa dig.

 10. Registrera företag

  Du behöver också registrera företaget innan du kommer igång och säljer dina tjänster och produkter. Detta du gör du på verksamt.se. På deras hemsida kan du registrera ditt företag genom e-legitimation, du kan då även: Ansöka om F-skatt och Registrera ditt företag för Moms – detta är om du kommer ha försäljning eller inköp som kräver momsregistrering? Läs mer på Fortnox vad det innebär – eller på verksamt.se
  Du kan också registrera ditt företagsnamn, för att göra det lätt för dina kunder att förstå vad du erbjuder. Har du planer att expandera till fler länder? Tänk då på att ha ett namn som kan fungera i flera marknader. Det är också bra att helst undvika generiska namn, om du planerar att marknadsföra din tjänst eller produkt under samma namn som företagsnamnet. Gör också gärna en undersökning så namnet inte redan är varumärkesregistrerat utomlands, om du planerar att expandera verksamheten geografiskt.

 11. Preliminär skatt

  Preliminär skatt är en uppskattning av din skatt utifrån förväntat resultat. Utifrån din budget får du en uppskattning av din preliminärskatt på verksamt.se och Skatteverket. Du betalar sedan in din preliminär skatt löpande under året, baserat på ditt uppskattade resultat. Detta för att säkra att du betalar in rätt skatt under året och det inte blir stor restskatt eller återbärgning efter årets slut. Går det bättre eller sämre under året, än du trodde när du gjorde din budget och skickade in uppgifterna till Skatteverket – kan du gå in och ändra ditt förväntade resultat hos Skatteverket och då justeras även din preliminärskatt. 

 12. Försäkra dig och ditt företag

  För att minimera din risk och tråkiga oförutsägbara kostnader bör du se över möjligheten att försäkra dig och ditt företag. Läs mer hos till exempel: Länsförsäkringar.

 13. Säkra dina avtal

  För att skydda dig och din verksamhet kan du behöva ha avtal som rör immateriella rättigheter (som patent och konsulttjänster), aktieägaravtal, köpeavtal och andra allmänna villkor. Biträdande Jurist Viktor Johansson från Företagsfabrikens partner RosholmDell Advokatbyrå, berättar här om bolagsformer och vad man bör tänka på här. RosholmDell Advokatbyrå kan hjälpa till att ta fram och/eller granska alla typer av affärsjuridiska avtal.

 14. Lansera din produkt eller tjänst

  Nu kan du lansera din produkt eller tjänst till marknaden. Det är detta du har jobbat hårt för att uppnå så firar denna milstolpe att du nu är igång och är aktiv.

 15. Bokföring

  Som en del av din verksamhet måste du kontinuerligt sköta din bokföring för att ha kontroll över verksamheten. Detta för egen del, men även för skattemässiga skäl. Företag som Fortnox erbjuder smidiga tjänster som du kan använda för din kontinuerliga bokföring.

 16. Skatt och moms 

  Du behöver kontinuerligt redovisa din moms – baserat på vad du säljer och köper in löpande över året samt betala din preliminärskatt som du har spelat in och kan som sagt ändra vid behov. Baserat på din försäljning och dina inköp får du tillbaka pengar med momsrapporten eller behöver du betala in moms till skatteverket. Läs mer och rapportera detta på: skatteverket.se. 

 17. Årsslut

  Vid årsslutet behöver du göra ett bokslut där du redovisar första årets resultat. Du behöver då även deklarera och betala eventuella skatter till Skatteverket samt skicka in din årsredovisning till Bolagsverket, beroende på vilken företagsform du använder.