Tillväxtkollen, del 4: Ekonomins grunder

Tillväxtkollen, del 4: Ekonomins grunder

Det spelar ingen roll hur bra din idé är eller hur mycket tid du lägger ner på att förfina den om du inte samtidigt har den ekonomiska bilden klar för dig. Om detta handlar nästa avsnitt av Tillväxtkollen.

I de tidigare delarna i serien om vilken utbildning företagen i Företagsfabrikens Tillväxtprogram genomgår har vi gått igenom följande:

Value Proposition Design, där företagarna bjöds på en workshop med syfte att skapa en klarare bild av marknaden, lära känna sina kunder och hur ett erbjudande kan matcha kundernas behov.

• I del 2, Lean Startup, berördes ett antal metoder som syftar till att öka chanserna för entreprenörer att bygga en framgångsrik startup.

• I den tredje delen, Visionsworkshop, handlar det om att lyfta blicken och se de längre linjerna, ett helikopterperspektiv att stämma av emot.

För att ovanstående avsnitt ska fungera krävs dock samma sak som vid alla former av företag och affärsverksamhet: debet och kredit måste gå ihop. Kostnaderna måste kontrolleras liksom intäkterna. Kort sagt: du måste ha koll på dina siffror, du måste kunna förstå, tolka och göra ett bokslut. Även om du har någon som sköter din bokföring måste du ha kunskapen kring siffrorna för att undvika misstag och för att fatta strategiska beslut.

När det gäller ekonomi är affärsrådgivaren Hans Svegmar Företagsfabrikens konsult. Hans är senior advisor på Affärsrådgivarna Sverige, har mångårig erfarenhet av och är expert på de viktiga siffrorna som måste gå ihop.

Under Ekonomiutbildning Grunder lotsar Hans Svegmar Tillväxtföretagen i de lika grundläggande som viktiga punkter som leder fram till koll på de egna siffrorna:

• Skillnaden mellan inkomster, intäkter, utgifter, tillgångar, eget kapital, skulder och avskrivningar.

• Vad innebär resultaträkning och balansräkning?

• Varför är kassaflöde och likviditetsprognos viktigt?

• Vanliga ekonomiska nyckeltal att följa i verksamheten. 

Läs mer: Elina Landqvist leder FramInk – framtidens inkubator i Kronoberg

Läs mer: Rådgivning av RosholmDell

Läs mer: Emma Burman blir ny vd för Företagsfabriken